Tietoa etäopiskelusta

Etäopiskelu kannustaa 

Lähijaksojen välissä on säännöllistä mutta kiireiseen elämään sopivasti mitoitettua etätyöskentelyä. Etäopiskelun tarkoitus on syventää lähijaksoilla opittuja tai uusia aiheeseen liittyviä asioita erilaisten keskustelujen ja tehtävien avulla. Tehtävät annetaan lähijaksoilla tai Moodle -oppimisympäristön välityksellä ja ne suoritetaan yhteisellä aikataululla.

Etäopiskelussa haasteena on työskentelyn itsenäisyys. Olemmekin huomanneet, että moni monimuoto-opiskelijamme on epäillyt aluksi, onko hänestä tähän, mutta on myös pian todennut, että opiskelu on helpompaa kuin miltä aluksi näytti. Itsenäistä opiskelua helpottaa merkittävästi verkko-oppimisympäristössä tapahtuva vuorovaikutus ryhmän ja opettajan kanssa.

Moodle -oppimisympäristö

Tietokonepohjainen etäopiskelu saattaa tuntua haastavalta. Olemme opistolla käyttäneet Moodle-oppimisympäristöä jo monta vuotta. Jokaisessa ryhmässä on niitä henkilöitä, jotka vierastavat tai suorastaan pelkäävät "tietokonemaailmaa". Koska Moodlen käyttö on helpompaa kuin moni aluksi kuvittelee ja koska autamme jokaista käyttäjää odottamatta tietokoneen käytön hallintaa, kaikki opiskelijamme ovat oppineet verkko-opiskelun ja suurin osa myös nauttimaan siitä.

Voit tutustua Moodle-ympäristöön osoitteessa http://moodle.teologinenopisto.fi. Voit halutessasi hankkia ilmaiset tunnukset Moodle-ympäristössä olevien ohjeiden mukaisesti. Parhaiten Moodlen käyttöä oppii käyttämällä sitä. Ketään opiskelijaa ei jätetä yksin, vaan apua ja ohjeita on aina saatavilla pyytämällä.

Etätehtävien tyypit

Koska uskomme vuorovaikutteiseen oppimiseen, keskitymme tehtävänannoissa eniten sellaisiin tehtävätyyppeihin, joiden ansiosta opiskelijat voivat itsenäisen ajattelun ja pohdinnan lisäksi olla oppivassa vuorovaikutuksessa keskenään ja opettajan kanssa.

Yleisin tehtävätyyppi on keskustelun avaus kirjallisella pohdinnalla. Tällaiseen tehtävään liittyy lukemisto, jonka pohjalta opiskelija pohtii ja kirjoittaa alustuksen ohjeiden mukaisesti. Sen jälkeen opiskelija jakaa alustuksensa koko ryhmän ja opettajan nähtävissä olevalla, mutta ulkopuolisilta suljetulla keskustelufoorumilla. Tämän jälkeen sekä muut opiskelijat että opettaja kommentoivat, arvioivat tai esittävät lisäkysymyksiä alustuksesta.

Muihin tehtävätyyppeihin kuuluu mm. seuraavia:

  • Oppimispäiväkirja
  • Käsitteiden määrittely
  • Kirjalliset projektit (esseemuotoiset oppimistehtävät), jotka palautetaan vain opettajan luettavaksi ja arvioittavaksi
  • Tentit (Teologisen peruskurssin etäpaketissa)