Yhteiset MoKo-ohjeet

Miten monimuotokoulutus toimii käytännössä? 

1 Yhteiset pelisäännöt

Odotamme jokaiselta opiskelijalta vastuullisuutta sekä ymmärrystä ja sitoutumista monimuotokoulutuksen yhteisiin ohjeisiin ja ehtoihin. Mikäli sinulla on näihin ohjeisiin tai ehtoihin liittyviä kysymyksiä tai vaikeuksia, ole meihin yhteydessä mahdollisimman pian, jotta asia voidaan selvittää. 

2 Itsenäisesti ja yhdessä

Oppiminen on kaiken koulutuksen päätavoite ja toteutuu opettajan työn, opiskelijan itsenäisen työn sekä koko ryhmän keskinäisen vuorovaikutuksen ja työn kautta. Opettajan tehtävänä on ohjata sekä koko ryhmän että jokaisen opiskelijan oppimista mm. lähiopetusten, tehtävänantojen ja palautteen avulla.

3 Mielekkäästi ja säännöllisesti

Monimuotokoulutus vaatii opiskelijalta noin 2-12 tuntia työtä viikoittain. Vaadittu aika riippuu koulutusohjelmasta sekä tehtävien luonteesta. Teologisen seminaarin etäpaketti on monimuotokoulutuksista vaativin ajallisesti, koska siinä opiskelijat suorittavat tutkintoihin tähtääviä kursseja vastaavia kursseja.

Opiskelija osallistuu lähijaksoihin ja tekee etätehtävät annettujen ohjeiden ja asetetun aikataulun mukaisesti. Eräpäivät ovat tärkein väline opiskelijan ja opettajan välisessä yhteistyössä: ilman eräpäiviä ja tehtäviä ei ole olemassa yhteistä ja ohjattua oppimista. Siksi olemme tarkkoja niissä. Ymmärrämme kuitenkin, että elämässä on tilanteita, jolloin ei opiskelija pysty tekemään kaikkia tehtäviä ajoissa; poikkeavista eräpäivistä opiskelijan on sovittava etukäteen ko. kurssin opettajan kanssa.

4 Lähi- ja etäopiskeluna

Suurin osa kursseista tai aihejaksoista koostuu viikonlopun mittaisesta lähijaksosta opistolla ja etäopiskelusta sen jälkeen. Erityisesti Teologisen seminaarin etäpaketti sisältää myös sellaisia kursseja, jotka koostuvat pelkästään etäopiskelusta. Etäopiskelu tapahtuu Moodle -oppimisympäristössä, jossa toimimiseen opastamme ennen ensimmäistä lähijaksoa. Jokaisesta kurssista tai jaksosta annetaan loppuarvosana, mikäli opiskelija on suorittanut kaikki tehtävät.