Sisältö ja ajankohdat

Kurssi pidetään neljänä viikonloppuna (tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa) Suomen teologisella opistolla ja näiden välissä opiskelijat tekevät välitöitä yksin ja pienissä ryhmissä.

1. Viikonloppu 

 • Tutustuminen, yleiskatsaus kurssin sisältöön ja eri näyttämötaidetekniikoihin
 • Kurssilaisten mielenkiinnon kohteiden ja käytännön toimintaympäristöjen selvittäminen ja harjoitustöiden aiheiden suunnitteleminen.
 • Tuottamisen perusteet osa 1: kokonaisuuden hahmottaminen, aikatauluttaminen, työryhmän kokoaminen, viestintä
 • Perusteatteriharjoituksia: keho, liike, ääni, hengitys, ”sisäiset lihakset”
 • Huumori ja lyhyet sketsit työkaluna
 • Ice breaking
 • Improvisaatio
 • Turvallisuus

2. Viikonloppu 

 • Puheteatteri ja -ilmaisu välineenä ja käyttömahdollisuudet
 • Käsikirjoittaminen
 • Yleisön ja esiintymispaikan ymmärtäminen
 • Tuottamisen perusteet osa 2: budjetointi ja rahasta puhuminen, tuottamisen perinteiset sudenkuopat ja niiden välttäminen – tai niistä ylös kipuaminen
 • Puheteatteriharjoituksia ja tiimihaasteita
 • Välitehtävien purkua ja omien harjoitustöiden edistämistä

3. Viikonloppu 

 • Sanaton teatteri välineenä ja sen käyttömahdollisuudet
 • Tiimityön perusteet osa 1: rooleja tiimissä ja kuka minä olen, tiimin vaiheita
 • Sanattoman ilmaisun harjoituksia
 • Lyhyt johdatus miimitekniikkaan
 • Välitehtävien purkua ja omien harjoitustöiden edistämistä

4. Viikonloppu 

 • Tanssi/liike-ilmaisu välineenä ja sen käyttömahdollisuudet
 • Tiimityön perusteet osa 2: tiimin johtaminen
 • Tanssi- ja liikeilmaisuharjoituksia, jotka sopivat kaikille ja hyödyttävät kaikkia
 • Lyhyt johdatus koreografian rakentamiseen ja musiikin laskemiseen
 • Yhteys elävään musiikkiin
 • Omien harjoitustöiden purku; loppunäytös

Viikonloppujen välillä on välitöitä yksittäin ja pieninä ryhminä:

 • Videoiden katsomista ja analysointia
 • Mahdollisuuksien mukaan live-esityksissä käymistä ja analysointia
 • Luettavia artikkeleita
 • Omien tiimityötaitojen analysointia
 • Oman harjoitustyön valmistaminen