Sisältö ja ajankohdat

Kurssi pidetään neljänä viikonloppuna (tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa) Suomen teologisella opistolla ja näiden välissä opiskelijat tekevät opettajan ohjauksessa omia sovituksiaan ja harjoitustöitään. Lähijakson viikonloput koostuvat luennoista ja harjoitustehtävistä sekä ryhmäimprovisaatioharjoituksista.

Lähijaksojen sisältösuunnitelma

1.viikonloppu 17.-19.1.20

 • Musiikki Raamatussa
 • Musiikki ja seurakunta luento + keskustelu
 • Kansanmusiikki / rytmimusiikki ja seurakunta
 • Muusikkona seurakunnassa
 • Ajankohtaisia ilmiöitä seurakuntamusiikissa ja hengellisen musiikin areenoilla
 • Kotimaiset ilmiöt (virsiuudistus, suomigospel, Simojoki, kansanmusiikki)
 • Globaalit ilmiöt (ylistysmusiikki, Hillsong, etniset vaikutteet)
 • Ihminen ja musiikki
 • Musiikin parametrit – Työkalupakin esittely
 • Rytmi ja tempo karakteerin perustana, luento + työpaja
 • Muoto, dynamiikka, fraasit ja rekisterit, luento + työpaja
 • Harjoitukset ja ryhmäimprovisaatio
 • Rytmimusiikin nuotinnuskäytäntöjä
 • Käytettävät ohjelmistot

2.Viikonloppu 13.-15.3.20

 • Konsonanssi - dissonanssi –käsitepari ja harmonia
 • Moodit ja inhimilliset tunteet, luento + työpaja
 • Harjoitukset ja ryhmäimprovisaatio
 • Rytmimusiikin nuotinnuskäytäntöjä

3.viikonloppu 17.-19.4.20

 • Musiikillisia tekstuurityyppejä, luento + työpaja
 • Soitinnus, millaisia periaatteita ja miten se käytännössä kannattaa toteuttaa
 • Genret (tapa käyttää erilaisia soittimia eri genreissä)

4.viikonloppu 15.-17.5.20

 • Tekijänoikeudet
 • Syventävä harjoitustehtävien palautus ja niiden reflektointi
 • Kontrapunktinen ajattelu
 • Ylistystapahtuman rakentaminen ja sovittaminen: lopputyö

Harjoitustyöt

 • aikaisempi kokemus huomioiden sovituksia, joita voi kuunnella paikanpäällä (joko tietokoneelta tai livenä soitettuna)