Tavoitteet

1. Näkemys ja rohkeus lähteä liikkeelle

Koulutuksen yhtenä tavoitteena on auttaa opiskelijaa näkemään, että oman elämän likoon laittaminen muiden hyväksi on aina mahdollista ja ajankohtaista. Uskallanko lähteä mentoriksi jollekin henkilölle? Onko minulla oikeus ohjata toista henkilöä? Kun tulemme yhteen, pohdimme asiaa ja pyydämme Jumalan johdatusta, saamme rohkeuden ja ymmärrämme syyn lähteä liikkeelle palvelemaan muita. 

2. Käsitys omasta pääomasta ja sen käyttämisestä

Koulutuksen toisena tavoitteena on auttaa jokaista opiskelijaa tunnistamaan oman elämänsä pääomaa. Millaiseksi ihmiseksi Jumala on minut luonut? Mitä sellaista Jumala on minulle antanut - kokemuksia, kiinnostuksen kohteita, osaamista - jota voisin antaa eteenpäin jollekin toiselle ihmiselle?  

3. Käsitys mentoroinnin käytännöstä

Koulutuksen kolmantena tavoitteena onkin rakentaa laaja-alainen, ennakkoluuloton ja opiskelijan elämäntilanteeseen ja luonteeseen sopiva käsitys mentoroinnin periaatteista ja käytännöistä. Sana "mentori" tulee kreikkalaisesta nimestä ja tänä päivänä sillä tarkoitetaan yleisesti tavoitteellista vuorovaikutusta, jossa ihminen oman elämänsä pääomaa hyödyntäen tukee toisen ihmisen kasvua. 

4. Vertaisryhmän tuki

Neljäntenä tavoitteena on rakentuminen rehellisen ja avoimen vuorovaikutuksen kautta. Yhdessä oppiminen ja uusien asioiden kokeileminen poistaa sen vaarallisen ja valheellisen ennakkoasetelman, että "minusta ei ole tähän". Yhdessä voidaan jakaa sekä onnistumisia että epäonnistumisia.