Sisältö ja aikataulut

Jokainen opiskelija työskentelee koulutuksen aikana oman elämänsä viitekehyksestä käsin, tekee tehtäviä ja osallistuu keskusteluihin tavalla, joka palvelee juuri omaa elämäntilannetta. Koulutuksen kolmella lähijaksolla alustetaan ja niiden jälkeen työstetään ohjatun etätyöskentelyn kautta (noin 2-5 tuntia viikossa) kolmea koulutuksen keskeistä aihetta:

1. Mentoroinnin lähtökohdat, periaatteet ja työkalut

Lähijakso: 16.-18.8.2019  (vk 33 )
Etäopiskelu: viikot 34-40
Opettaja: Helena Lintinen

Ensimmäisen jakson aikana perehdytään mentoroinnin yleisiin lähtökohtiin, Raamatusta nouseviin periaatteisiin ja malleihin sekä mentoroinnin historiaan ja teorioihin. Samalla opiskelija pyrkii perehtymään, arvioimaan ja tunnistamaan tapoja, joilla hän voisi hyödyntää oman elämänsä pääomaa kuten kokemuksia, tietoa, taitoja ja viisautta. Jakson aiheina ovat mm.

 • Miten mentorointi ilmenee Raamatussa?
 • Mentoroinnin historia ja teoria
 • Miten ja miksi vaikuttaisin muiden ihmisten elämään?
 • Mitkä asenteet, olosuhteet tai ajatukset estävät minua käyttämästä elämäni pääomaa?
 • Miten löydän itselleni sopivan tavan palvella muita ihmisiä?
 • Millaisia taitoja tarvitsen mentorina?

Tässä jaksossa tutustutaan myös erilaisiin käytännön malleihin ja työkaluihin, joita voi soveltaa erilaisissa mentorointitilanteissa. Lähestymistapa on käytännöllinen ja lähijakson aikana tutustutaan sekä harjoitellaan työkalujen soveltamista. Aiheina mm:

 • Kommunikaatio mentorin ja mentoroitavan välillä
 • Rajojen asettaminen
 • Käytännön ohjeita mentoroinnin aloittamisesta

2. Mentorointi ryhmässä

Lähijaksot: 4.-6.10.2019 (vk 40)
Etäopiskelu: viikot 41-46
Opettaja: 

Kolmannen jakson aikana opiskelija kuulee kokemuksia ryhmämentoroinnista ja pohtii sen  olemusta ja käytäntöjä. Ryhmämentorointi on tärkeä käytännön sovellus koulutuksen aiemmissa jaksoissa käsitellyistä mentoroinnin perusteista. Ryhmämentoroinnin vahvuudet, haasteet sekä mahdollisuudet tulevat tutuksi. Lisäksi opiskelija pohtii ryhmämentoroinnin soveltuvuutta ja mahdollisuuksia omassa mentorointityössä. Jakson aikana pohditaan mm. seuraavia aiheita:

 • Mitä kaikkea ryhmämentorointi voi käytännössä olla?
 • Miten ryhmämentorointi aloitetaan?
 • Ryhmämentoroinnin käytännön menetelmät
 • Ryhmämentoroinnin haasteet ja mahdollisuudet
 • Kertomuksia ryhmämentoroinnista käytännössä

3. Mentorointi seurakunnan rakennuksesi

Lähijakso: 29.11.-1.12.2019 (vk 48)
Etäopiskelu: viikot 49-1
Opettajat: 

Kolmas jakso auttaa opiskelijaa syventymään erityisesti valmentavaan mentorointiin seurakunnan rakentamiseksi. Kolmas lähijakso jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisen osan aikana puhutaan valmentavasta mentoroinnista ja toisella puoliskolla mentoroinnista seurakunnan rakentamisessa.  Valmentavan mentoroinnin yhteydessä pohditaan tämäntyyppisen mentoroinnin erityishaasteita sekä tutustutaan eri työkaluihin ja menetelmiin. Aiheet mm.:

 • Miten toteutetaan valmentava mentorointi?
 • Hengellisen johtajan valmentaminen
 • Valmentavan mentoroinnin kokonaisvaltaisuus

Lisäksi, jakson aikana opiskelija pohtii omaa identiteettiään mentorina sekä tapoja pitää omasta hengellisestä elämästään huolta. Opiskelija asettaa konkreettisia tavoitteita omalle kasvulleen ja kehittymiselleen mentorina. Aiheet mm.:

 • Miten pidän huolen omasta hengellisestä elämästäni?
 • Miten kohtaan arvostelua ja ristiriitoja?
 • Miten jatkan epäonnistumisen jälkeen?
 • Miten aion kasvaa ja kehittyä mentorina?

Toisella puoliskolla tarkastellaan sitä,  miten mentorointi voisi olla voimavarana seurakunnassa. Pohdimme esimerkiksi, miten seurakunnan eri ihmisiä voidaan tukea ja auttaa tavoitteellisesti huomioiden heidän elämänvaiheensa? Tässä osiossa mietitään yhdessä mm. seuraavia kysymyksiä:

 • Hengellinen ohjaaminen
 • Lyhytaikainen mentorointi
 • Seurakunnan vastuuhenkilöiden tukeminen
 • Eri ikäisten ihmisten mentorointi
 • Opetuslapseuttaminen