Mitä on mentorointi

Mentoroinnista on puhuttu paljon viime vuosien aikana. Yleensä se liitetään työelämään, jossa kokeneempi työntekijä tukee ja ohjaa — mentoroi — nuorempaansa. Mentorointi on kuitenkin paljon laajempi asia. Se näkyy jo Raamatun ensimmäisissä kirjoissa, joissa esimerkiksi Mooses rohkaisee ja neuvoo Joosuaa eteenpäin.

Kristillisessä kentässä mentorointiin liittyy vahvasti hengellinen kasvu, omien lahjojen ja kutsumuksen löytäminen ja niiden toteuttaminen käytännössä. Ihminen, jolla on pitempi elämänkokemus Jumalan yhteydessä elämisestä, elämän haasteiden — pettymysten, menetysten, onnistumisten ja niin edelleen — kautta oppimisesta voi parhaimmillaan ohjata, haastaa ja rohkaista toista löytämään kestävän tien oman kutsumuksensa toteuttamiseen.

Mentori haluaa jakaa elämäänsä kertynyttä pääomaa toisen hyväksi ja tukea ohjattavaansa rukoillen, neuvoen, haastaen, kysellen ja roolimallina ollen.

Kristillistä mentorointia voisi oikeastaan kuvata tietyn, yhdessä sovitun ajan kestävänä, dynaamisena kolmen persoonan suhteena, jossa ohjattava mentorinsa tuella ja Pyhän Hengen voimaannuttamana pyrkii kasvamaan ja toteuttamaan Jumalan hänelle antamaa yksilöllistä elämää ja lahjoja Jumalan valtakunnan edistämiseksi.

Mentoroinnin tavoitteena on auttaa mentoroitavaa kasvamaan ihmisenä - kokonaisvaltaisesti - suuntaamaan elämänsä tavoitteet ja elämäntapansa Jeesuksen tavoitteiden ja mallin mukaan.

Mentoroinnin taustalla on myös ajatus, että elämä Jumalan yhteydessä on seikkailu. Se on sitä joskus hyvinkin haasteellisten vaiheiden keskellä, mutta silti on aina kyse rohkeasti eteenpäin menemisestä ja Jumalan antamalle perustalle rakentamisesta.

Mentorointi on eteenpäin katsomista. Siinä ei keskitytä ongelmiin, vaan pyritään vaikeissakin tilanteissa löytämään positiivinen ponnahduslauta “mennyt on mennyttä ja tänään auttaa Herra” -asenteella.

Mentoroinnin voi kiteyttää  Paavalin sanoihin  Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa vuoden 1938 käännöksen sanoin:

“…että tulisitte täyteen hänen tahtonsa tuntemista kaikessa hengellisessä viisaudessa ja ymmärtämisessa, vaeltaaksenne Herran edessä arvollisesti, hänelle kaikessa otollisesti, kaikessa hyvässä työssä hedelmää kantaen ja kasvaen Jumalan tuntemisen kautta, ja hänen kirkkautensa väkevyyden mukaan kaikella voimalla vahvistettuina olemaan kaikessa kestäviä ja pitkämielisiä, ilolla kiittäen Isää…”

Paavali itse antoi mallin siihen, mitä mentorointi on, ohjatessaan Timoteusta. Myös Jeesuksen elämässä näemme mallin mentoroinnista opetuslasten — ja erityisesti Pietarin — kohdalla.

Eräs aikamme muotisana on ”kestävä kehitys”. Siihen pyritään alueella jos toisellakin.

Jumalan valtakunnan näkökulmasta tarvitsemme myös kestävää kehitystä: tarvitsemme ihmisiä ja työntekijöitä, jotka ovat valmiita sitoutumaan elämänmittaiseen kasvuun ja Jumalan tahdon toteuttamiseen maan päällä, ja jotka ovat halukkaita olemaan tukena seuraavalle sukupolvelle. Tarvitsemme eri ikäisiä hengellisiä "isiä ja äitejä" rukoilemaan, ohjaamaan ja rohkaisemaan. Mentorointi on parhaimmillaan juuri tätä.