Sisältö ja ajankohdat

Kurssi pidetään neljänä viikonloppuna (tammi-, helmi-, maalis- ja huhtikuussa) Suomen teologisella opistolla. Viikonloppujen väleissä opiskelu tapahtuu etätyöskentelynä Moodle-oppimisympäristössä.

1. Viikonloppu 17.-19.1.2020

 • Tutustuminen, yleiskatsaus kurssin sisältöön
 • esiintymistaidon perusteita
 • keskustelua esittävän taiteen roolista seurakunnassa
 • yhdessä tehtäviä ilmaisutaidon harjoitteita
 • esiintymisteknisiä harjoituksia: keho, liike, ääni, hengitys
 • tutustuminen tekstin tulkitsemiseen

2. Viikonloppu 14.-16.2.2020

 • Raamatun kertomusten dramatisoiminen
 • ryhmätyöskentely ja esitysten valmisteleminen
 • oman monologin työstäminen
 • roolityön perusteet
 • esiintymisteknisiä harjoituksia
 • ryhmätöiden esittäminen ja palute

3. Viikonloppu 21.3.2020

Pääsemme katsomaan Musiikkiteatteri Valkian avoimia harjoituksia. Työn alla on Lasse Heikkilän säveltämä musikaali Simon Kyreneläinen. Ohjauksesta vastaa Sirkku Hoikkala. 4. Viikonloppu 17.-19.4.2020

 • arkipäivän tilanteiden dramatisoiminen
 • realistinen eläytyminen ja reagoiminen
 • tutustuminen eri maiden näyttämötaiteeseen
 • vaikeista aiheista puhuminen esittävän taiteen keinoin
 • katsominen roolihahmon silmin
 • esitysten harjoittelu ja esittäminen ryhmissä

Viikonloppujen välillä on etätyöskentelyä:

 • videoiden katsomista ja kommentointia
 • hahmoanalyysin tekemistä
 • ryhmätyön reflektointia
 • omien monologien työstämistä ja kuvaamista videolle
 • havaintojen jakamista Simon Kyreneläinen-musikaalista