Kristillisen kasvatuksen monimuotokoulutus 2021-2022

Vuoden 2021-2022 kurssi täynnä.

Kristillisen kasvatuksen monimuotokoulutus on tarkoitettu kaikille kristillisestä kasvatuksesta kiinnostuneille missä tahansa roolissa, kouluissa, päiväkodeissa, seurakunnissa, vapaaehtoisena tai vanhempana.

Kristillisen kasvatuksen koulutuksessa perehdytään monipuolisesti kristillisen kasvatuksen eri näkökulmiin. Koulutus rakentuu siten, että kaikille yhteisten teemojen lisäksi tarjolla on jonkin verran valinnaisuutta ja oppimista edistää myös yhdessäoppiminen eri toimintaympäristöistä tulevien opiskelijoiden kanssa.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

  • perehtyy kristillisen kasvatuksen raamatullisiin perusteisiin ja filosofiaan
  • perehtyy raamatulliseen maailmankuvaan ja ihmiskäsitykseen ja ymmärtää
    niiden merkityksen kasvatustehtävässä
  • saa välineitä ja malleja toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittämiseen
  • saa aineksia oman kasvattajan identiteetin ja kutsumuksen työstämiseen
  • perehtyy lapsen ja nuoren kehitykseen ja hengellisiin tarpeisiin

Suomen teologinen opisto järjestää koulutuksen yhteistyössä Kristillisten koulujen ja päiväkotien liitto ry:n kanssa ja koulutus toimii samalla kristillisten koulujen ja päiväkotien henkilöstön perehdyttämiskoulutuksena.

Lisätietoja

Tällä lomakkeella voit pyytää lisätietoja (Huom! Ilmoittautumiseen käytä ilmoittautumislomaketta.)