Church Planting Academy (CPA)

Church Planting Academy (CPA) 

(suom. seurakunnanistutusakatemia)

on Suomessa ensimmäinen koulutuslinja, joka keskittyy seurakuntien istuttajien kouluttamiseen ja varustamiseen. Koulutus käynnistyy syksyllä 2021. Sen tavoitteena on uusien seurakunnanistuttajien löytäminen, valmentaminen ja kouluttaminen. CPA:n tarkoitus on palvella seurakuntia, kirkkokuntia ja lähetysjärjestöjä niiden pyrkimyksissä istuttaa uusia seurakuntia. Koulutus soveltuu kaikille, joilla on herännyt kiinnostus seurakuntien perustamiseen. Toivomme myös, että seurakunnat aktivoituvat tunnistamaan ja lähettämään potentiaalisia seurakunnnanistuttajia koulutukseen. 

Koulutus nojautuu kansainväliseen M4 Ready -malliin, jossa on kuusi teemakokonaisuutta:

  • Seurakunnanistutus, 
  • itsensä johtaminen ja kehittäminen, 
  • evankeliointi, 
  • viestintä, 
  • tiimityö ja 
  • opetuslapseuttaminen.

Koulutus kestää yhteensä 9 kk. Monimuotokoulutuksessa on yhteinen orientoituminen ja kuusi lähijaksoa, sen lisäksi opiskelijoiden käytössä on sähköinen oppimisympäristö, jossa on video- ja online-opetusta sekä ryhmämentorointi.