6/6 - Tulos vai ulos?

Reija Nieminen & Mikko Kaikkonen

Kirjoitussarjan pääsivu >>

Edellinen kirjoitus >>

Tiimin toimintahäiriöitä on Patrick Lencionin mittavan tutkimustyön ja kokemuksen perusteella yleensä viisi: luottamuspula, konfliktipelko, sitoutumisen puute, vastuun välttely ja tulosten huomiotta jättäminen (Patrick Lencioni, Viisi toimintahäiriötä tiimissä, tarina johtajuudesta, suom. Marja Sevón, Päivä 2014). Suomen teologisen opiston tiimityökurssilla syntyi näistä aiheista opiskelijoiden kirjoituksia, jotka jaamme lukijoiden kanssa kuusiosaisessa kirjoitussarjassa. 

Bisnesmaailmasta tuttu käsite puhuu karua kieltä: jos jokin instanssi tai joku henkilö ei saa aikaan toivottuja tuloksia, joudutaan miettimään,  onko kyseinen henkilö ollenkaan oikealla paikalla. Onhan toivottavaa, että tehdystä työstä jää mitattavia tuloksia ja että annetuissa päämäärissä mennään eteenpäin.

Entä miten tulisi toimia  vapaaehtoisorganisaatioissa ja seurakunnissa? Tuleeko vapaaehtoisilta ja tiimeiltä vaatia tuloksia ja missä määrin?

Status kannustimena

Seurakunnissa ja muissa organisaatioissa tiimi on olemassa tehtäväänsä, ei itseään varten. Vanhimmisto tai nuortentiimi ovat olemassa, jotta seurakunnassa työ menisi eteenpäin.

Patrick Lencionin mallin viides toimintahäiriö, tulosten huomiotta jättäminen ilmenee siinä, kun tiimissä keskitytään muuhun kuin sille annetun tehtävän suorittamiseen.

Ongelmaksi muodostuu se, että tiimin jäsenet ovat kiinnostuneempia omasta menestyksestä ja suorituksesta kuin tiimin kollektiivisesta onnistumisesta. Oma status ja ego nousevat suuremmaksi kuin tiimin jaettu ego.

Ilmiö on tuttu joukkueurheilusta. Vain omaan menestykseensä keskittyvä tähtipelaaja voi sooloillullaan pilata joukkueen etenemisen. Tilanne on vielä rajumpi, jos heitä on joukkue täynnä. Heidät voi päihittää lahjoiltaan heikompi joukkue, jossa kaikki pelaavat joukkueena yhteinen voitto tähtäimessä.

Hyvä tiimityö kysyy valmiutta palvella toisia ja laittaa omat päämäärät sivuun tiimin yhteiseksi hyväksi.

Joskus voi olla myös niin, että tiimissä ollaan mukana vain siksi, että sen kautta saadaan jokin status: paikka valtuustossa, toimikunnassa, nuorisotiimissä tai vanhimmistossa. Jos lähdemme mukaan johonkin tiimiin vain sen mukana tuoman statuksen vuoksi, työmme tiimin ja sen päämäärien hyväksi jää heikoksi.

Tiimi junnaa ja junnaa

Tiimityöskentelyä, jossa ei painoteta tuloksia, kuvaavat yleensä seuraavat tuntomerkit: Asiat eivät mene eteenpäin, tiimi junnaa samojen vanhojen asioiden ympärillä, asiat eivät tule hoidetuksi, kyvykkäät ja motivoituneet jäsenet turhautuvat ja lähtevät pois, tiimi häiriintyy herkästi ja sen toiminta on reaktiivista.

Toimintahäiriön ilmetessä ratkaisu on teroittaa uudelleen tiimille, miksi se on olemassa, ja tehdä selväksi tavoitteet sekä minkälaisiin tuloksiin se pyrkii. Johtajan vastuu on todella suuri: hänen tulee teroittaa tavoitteita, itse huomioida tulokset ja antaa tunnustusta vain tuloksiin pyrkimisestä.

Täysin hyväksytty

Seurakunnissa tämän soveltamiselle haasteen tuo bisnesajattelun kylmyys.

Ääripäästä löytyy ajatus, että Jumalan hyväksyntä on meidän tuloksistamme kiinni. Kuitenkin ristin sanoma on selkeä: Kristuksessa meidät on tuloksista riippumatta täysin hyväksytty ja voimme kasvaa hänen armossaan ja tuntemisessaan. Tältä pohjalta voimme eri tiimeissä palvellessamme antaa parhaan panoksemme hänen nimensä kunniaksi, joka antoi kaikkensa meidän tähtemme.