2/6 - Luottamuksen puute

Rebekka Zidbeck, Sakke Kinnunen, Rainer Friman

Kirjoitussarjan pääsivu >>

Edellinen kirjoitus >>

Seuraava kirjoitus >>

Tiimin toimintahäiriöitä on Patrick Lencionin mittavan tutkimustyön ja kokemuksen perusteella yleensä viisi: luottamuspula, konfliktipelko, sitoutumisen puute, vastuun välttely ja tulosten huomiotta jättäminen (Patrick Lencioni, Viisi toimintahäiriötä tiimissä, tarina johtajuudesta, suom. Marja Sevón, Päivä 2014). Suomen teologisen opiston tiimityökurssilla syntyi näistä aiheista opiskelijoiden kirjoituksia, jotka jaamme lukijoiden kanssa kuusiosaisessa kirjoitussarjassa. 

Tiimit ovat seurakuntatyön ytimessä. Jokainen tiimiläinen ei kuitenkaan luonnostaan ole tiimipelaaja. Kykyä kasvaa ja kehittyä toivotaan jokaiselta.

Tiimin elämänkaaressa tulee vaiheita, jolloin sen rajoja ja kestävyyttä koetellaan, sillä jokainen jäsen tuo oman persoonansa ja historiansa tiimiin mukaan. Tiimit eivät useinkaan ole heti täydellisiä ja valmiita, vaan epätäydellisistä ihmisistä koostuvia porukoita, joiden on tarkoitus hioutua yhteen, suurempaa tarkoitusta varten.

Luottamus on se elementti, jonka päälle tiimityön muut osa-alueet rakentuvat. Ilman luottamusta tiimi ei voi toimia kunnolla ja tavoitteisiin pääseminen on hankalaa, jopa mahdotonta. Luottamuspula johtaa konflikteihin, vähättelyyn sekä virheiden ja mahdollisesti myös kykyjen piilotteluun, kun ei uskalleta näyttää todellista väriä.

Luottamus on perusta, jonka rakentamiseen kannattaa ja tulee nähdä vaivaa, jotta tiimin pysyvyys ja tulevaisuus olisi vankalla pohjalla.

Eheyttäviä kokemuksia

Useimmilla meistä on menneisyydessään huonoja kokemuksia siitä, miten luottamuksemme on petetty. Näistä kipeistä kokemuksista irti kasvaminen vaatii aikaa.

Luottamus kasvaa ja kehittyy hyvien kokemusten päälle, joita tarvitaan useita. Tiimin jäsenten saadessa uudestaan ja uudestaan kokemuksen siitä, että heitä ja heidän panostaan arvostetaan ja kunnioitetaan, luottamus kasvaa. Tiimin jäsenet saavat rohkeutta huomattuaan, että tällä kertaa minut todella hyväksyttiin sellaisena kuin olen. Jokaista luottamuksen askelta tulee pitää voittona ja juhlia tiimin kesken.

Arvostus lähtökohtana

Haavoittuvuus, niin epämiellyttävää kuin se onkin, on usein ainoa tie aitouteen ja todelliseen eheyteen, jonka päälle luottamusta voidaan rakentaa.

Toistemme kipujen ja tunne- purkausten kuuntelu ei aina ole helppoa ja mukavaa, mutta todella arvokasta. Kunpa voisimmekin kohdella toisiamme niin, että turhautumisen sijaan asenteenamme olisi puhdas arvostus.

Ensi kerralla, kun joku avaa sydämensä sinulle, silmien pyörittämisen ja syvän huokauksen sijaan, ymmärrä, että nyt tulee kullan arvoista asiaa, jota sinulle haluttiin kertoa. Arvosta sitä kuin aarretta, kun tiimisi jäsen kertoo sinulle haavoittuvampia alueita elämästään.

Tiimin johtajalla on merkittävä asema luottamuksen rakentamisessa ja avoimuuden luomisessa. Johtajalta vaaditaan rohkeutta puuttua tilanteisiin, nostaa kissa pöydälle ja auttaa tiimiläisiä kohtaamaan keskinäiset haasteet.

Yhdessä uutta kohti

Kun vaikeat ajat ja konfliktit kohtaavat meidät, palaamme helposti takaisin vanhoihin kaavoihin. Opetuslapsetkin palasivat takaisin kalastamaan Jeesuksen, heidän mestarinsa, kuoltua. He eivät ymmärtäneet vielä silloin, että Jeesus todella tuli luomaan uudeksi kaiken, koko heidän elämänsä.

Samoin on meidän tiimiemme laita. Ei vedetä kanssamatkaajiamme eli tiimiläisiämme epäluottamukseen, vaan rohkeasti kohtaamaan uudet haasteet yhdessä.

Rebekka Zidbeck, Sakke Kinnunen, Rainer Friman