1/6 - Miksi puhumme tiimityöstä?

Janis Cukurs

Kirjoitussarjan pääsivu >>

Seuraava kirjoitus >>

Tiimin toimintahäiriöitä on Patrick Lencionin mittavan tutkimustyön ja kokemuksen perusteella yleensä viisi: luottamuspula, konfliktipelko, sitoutumisen puute, vastuun välttely ja tulosten huomiotta jättäminen (Patrick Lencioni, Viisi toimintahäiriötä tiimissä, tarina johtajuudesta, suom. Marja Sevón, Päivä 2014). Suomen teologisen opiston tiimityökurssilla syntyi näistä aiheista opiskelijoiden kirjoituksia, jotka jaamme lukijoiden kanssa kuusiosaisessa kirjoitussarjassa. 

Ensimmäisessä kirjoituksessa pohdin kolmea tärkeää syytä keskustelulle tiimityöstä: (1) tiimityön tärkeys, (2) tiimityön puutteellisuus ja (3) tiimityön kehitysmahdollisuus.

1. Onnistunut tiimityö on onnistuneen työn perusta 

Tiimi määritellään yleisesti vähintään 2–3 hengen ryhmänä, jonka jäsenet tekevät yhdessä sovittua ja koordinoitua työtä saavuttaakseen tiimin yhteiset tavoitteet. Meidän on siksi tärkeää pohtia ja soveltaa toimivan tiimin lainalaisuuksia. 

Hyvässä tiimissä jäsenet luottavat toisiinsa, antautuvat aitoihin ja rehellisiin konfliktikeskusteluihin, sitoutuvat yhteisiin päätöksiin ja suunnitelmiin, pitävät itsensä ja toisensa tilivelvollisina ja keskittyvät yhteisten tulosten saavuttamiseen. 

Näiden piirteiden haasteita ja puutteita opiskelijat pohtivat kirjoituksissaan.

2. Tiimityö kaipaa keskustelua ja kehitystä

Tiimityö on erityisesti johtamista ja yhteisen työn toteuttamista koskevissa keskusteluissa tutuimpien aiheiden joukossa. Mutta tiimityö näyttää olevan myös vaikeaa: emme osaa aina tehdä työtä yhdessä niin, että tiimin jäsenet voivat hyvin ja samalla työt tulevat tehdyiksi luovasti ja tehokkaasti. 

Onko tiimityöstä tullut meille itsestäänselvyys, jonka ajattelemme olevan loppuun käsitelty  asia? Niin ollen sitä on tarpeetonta huomioida ja tarkastella sen enempää. 

Mielestämme sekä tiimityöstä puhuminen järkevästi ja avoimesti että tiimityön laadun kehittäminen jokaisessa tiimissä on erittäin ajankohtaista. Jatkuvasti yhä yksilökeskeisempi ja itsekkäitä arvoja edistävä kulttuuri esittää uusia haasteita siihen, miten työtä voidaan tehdä yhdessä. Kirjoitussarjallamme tahdomme edistää hyvää keskustelua ja kehitystä tiimityössä.

3. Tiimityön laatua on mahdollista kehittää oleellisesti

Täydellisen tiimin rakentaminen on mahdoton tavoite. Siinä ei  auta edes täydellinen johtaja, josta esimerkkinä on Jeesus ja hänen opetuslapsensa. 

Mutta jatkuvasti kehittyvä tiimi on mahdollinen ja tarpeellinen. Tiimityön kehitys, niin kuin mikä tahansa kehitys, vaatii  halua ja kykyä tunnistaa ja tunnustaa totuus omasta nykytilasta, oikeiden käyttäytymis- ja toimintaratkaisujen löytämistä sekä konkreettisia kehitysaskelia. 

Haluamme kirjoitussarjallamme rohkaista jokaista tiimityötä pohtivaa uskomaan tiimityön kehitysmahdollisuuksiin ja tarttumaan asiaan ihan konkreettisesti omassa tiimityössä. 

Janis Cukurs

Kirjoittaja on Suomen teologisen opiston kouluttaja.