5/7 - Mitä voimme oppia Efeson erimielisyyksistä?

Timo Lehikoinen

Siirry sarjan edelliseen kirjoitukseen >>

Siirry sarjan seuraavaan kirjoitukseen >>

Siirry sarjan pääsivulle >>

Saapuessaan Efeson satamaan Paavali näkee edessään korkealla kukkulalla valtaisan Artemiin temppelin, yhden maailman seitsemästä ihmeestä. Kultaa, marmoria, hohtavan valkoisia pylväitä. Pituutta yli sata metriä, leveyttä yli kuusikymmentä.

Efeson asukkaat olivat Artemis-kultin pauloissa. Hedelmällisyyden jumalatar tarjosi maallisia ”siunauksia”, hedelmällisyyttä sekä suvun jatkamiseen että maanviljelyyn. Ihmiset palvoivat suurta Artemista, jonka patsas sijaitsi temppelissä.

Paavali oli saapunut kaupunkiin, jonka asukkaat olivat Artemis-kultin lisäksi myös mysteerikulttien uskomusten kietomia. ”Hallitukset, vallat ja voimat” pitivät ihmisiä pelon vallassa. Uskottiin, että kuolleen ihmisen sielu vaeltaa ympäriinsä ja voi tehdä asuinsijansa johonkin ihmiseen jopa vahingoittaen häntä fyysisesti. Näitä voimia pelättiin ja niiden karkottamiseksi palvottiin ”suurta Heliosta”.

Julistuksen vaikutus ulottui laajalle

Tällaisessa ympäristössä Paavali alkaa julistaa evankeliumia. Lähtökohtaisesti se oli vihamielinen ympäristö, jota Paavali kirjeessään efesolaisille luonnehtii demoniseksi (Ef. 2:2).

Kaikesta huolimatta evankeliumi saa jalansijaa. Ihmisiä kääntyy mysteeriuskontojen uskomuksista palvelemaan elävää Jumalaa. Myös ylivertainen Artemis-kultti tulee ravistelluksi voimallisten ihmetekojen seuratessa Paavalin julistusta.

Paavali viettää Efesossa kolme vuotta. Apostolien teot kertoo meille, kuinka ”koko Aasia sai kuulla Herran sanan” (19:10). Julistus oli voimallista ja evankeliumi levisi laajasti.

Vakava uhka nousi seurakunnan sisältä

Todennäköisesti seuraavana vuonna Paavali tapaa Efeson seurakunnan vanhimmat. Hän pitää heille kuuluisan jäähyväispuheensa (Ap. t. 20:18–35).

Puheessa hän profetoi seurakunnan tulevia aikoja varoittaen vanhimpia: ”Teidän joukkoonne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka julistavat totuudenvastaisia oppeja vetääkseen opetuslapset mukaansa.” (Ap. t. 20:29,30).

Vastustus nousee siis seurakunnan sisältäpäin. Tämä saattoi yllättää puheen kuulijat aivan samoin kuin oman aikamme lukijankin. Eikös ympäröivä paine, demoninen ilmapiiri ollutkaan suurin uhka? Miksi vakavin uhka nousi seurakunnan sisältä?

Aidon kristillisyyden perusedellytys

Paavali kirjoittaa kirjeen efesolaisille noin kolme vuotta vierailunsa jälkeen. Lukiessamme kirjettä ja myöhemmin kirjoitettua Ensimmäistä kirjettä Timoteukselle huomaamme jotain varoituksen taustavaikuttimista.

Paavali korostaa efesolaisille, että Kristus on asetettu yli kaikkien ”hallitusten, valtojen ja voimien” (Ef. 1:21). Efesolaisten ei ole syytä pelätä mysteeriuskontojen valheellisia uskomuksia, koska kaikki on alistettu Kristuksen alle. Oleellista on sekä uskoa tämä että elää sen mukaan.

Paavali korostaa kirjeessään efesolaisille, että on tehtävä selkeä ero menneen ja nykyisen välillä. Hän kehottaa vastaanottajiaan: ”Teidän tulee hylätä entinen elämäntapanne ja vanha minänne, joka on petollisten himojensa vuoksi tuhon oma – – ja pukea yllenne uusi ihminen”  (Ef. 4:22,24).

Kehotus ei ollut ainoastaan kaunis kielikuva ja harras toive, vaan aidon kristillisyyden perusedellytys. Miten suhtaudut siihen ”entiseen elämään”, joka oli elämää ”tämän maailman menon mukaan” (Ef. 2:2)? Miten suhtaudut siihen, jonka olet taaksesi jättänyt? Tämän kysymyksen Paavali esittää efesolaisille itsetutkisteluksi.

Väylä entiseen oli jätetty auki

Tutkistelu oli ilmeisen aiheellinen. Vastustus seurakuntaa kohtaan nousee sisältäpäin juuri siitä syystä, että Paavalin kehotusta ei ollut toteutettu. Väylä entiseen oli jätetty auki. Tämä johti muun muassa yhteyden puuttumiseen, valehteluun ja siveettömyyteen; kaikki seikkoja, jotka Paavali kirjeessään mainitsee.

Ongelma paisuu myös väärän opin leviämiseen. Paavalin julistama evankeliumi ja hänen painottamansa kristillinen elämä, kyynelin efesolaisille opetettu (Ap. t. 20:31), tulee väärän opin sivuuttamaksi.

Paavali mainitsee tästä ensimmäisen kirjeensä alussa Timoteukselle, Efeson seurakunnan nuorelle johtajalle (1:3–4). Myöhemmin hän toteaa väärän opetuksen olevan ”pahojen henkien oppeja” (1. Tim.  4:1).

Paavalin profetia Efeson vanhimmille toteutui siis muutamia vuosia tapaamisen jälkeen.

Suoraselkäinen hengellinen elämä

Paavalin kirjeitä lukiessa ei voi välttyä siltä, että Efeson seurakunnassa esiintyvien erimielisyyksien ja väärien oppien taustalla ovat inhimillistä heikkoutta ja vajavaisuutta syvemmät syyt. 

Paavalin kirjeistä juuri Efesolaiskirjeessä toistuu kaikkein selkeimmin henkivaltojen todellisuus. Tästä johtuen väylän sulkeminen ”entisen elämän” vaikuttimilta oli välttämätöntä.

Paavali toteaakin, että ”emmehän me taistele ihmisiä vastaan vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan” (Ef. 6:12). Tässä taistelussa tarvitaan sen mukaiset varusteet. Seuraavissa jakeissa mainitun ”Jumalan sota-asun” ydin on suoraselkäinen hengellinen elämä, jossa katse kiinnittyy uskon alkajaan ja täyttäjään eikä vilkuile enää menneeseen.

Eläkää valon lapsina

Paavalin asettamat ohjeet ja periaatteet eivät jääneet muinaisuuteen, vaan ovat osa myös meidän aikamme kristillisyyttä.

Oman aikamme kristillinen kenttä oireilee Efeson tavoin. Emme ole todellakaan immuuneja keskinäisille erimielisyyksille, jakautumisille ja riidoille, kuten emme väärälle opillekaan.

Myös nyt ongelmien takana ovat usein samat vaikuttimet kuin Efeson tilanteessa. Henkivallat ovat todellisuutta myös tänään. Myös meitä yritetään saattaa toisiamme vastaan erilaisin tavoin. Tämän ehkäisemiseksi on hyvä pysähtyä efesolaisten tavoin itsetutkisteluun ja asettaa omassa elämässä tavoitteeksi Paavalin sanat: ”Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä.” (Ef. 5:8–9).

 

Timo Lehikoinen

Kirjoittaja on Suomen teologisen opiston opintojohtaja.

 

Siirry sarjan edelliseen kirjoitukseen >>

Siirry sarjan seuraavaan kirjoitukseen >>

Siirry sarjan pääsivulle >>