On olemassa suuri käsikirjoitus, suunnitelma, joka on Jumalan tekemä ja jota Hän toteuttaa. Voimme kohtuullisessa määrin löytää ja ymmärtää tämän käsikirjoituksen ja hyötyä siitä. Tämä suuren kertomuksen osana myös omalla elämällämme on Jumalan sille tarkoittama mielekkyys, joka on löydettävissä. Olemme siis keskellä tarkoituksellista suurta kertomusta, johon oma elämämme sijoittuu ja josta oma elämämme saa merkityksen ja mielekkyyden. Pohdintamme on siis huippuajankohtaista - ja suuria linjoja vetäessämme samalla myös hyvin henkilökohtaista.

Kirjoitukset: