Hyvän elämän edellytykset Vanhan testamentin mukaan

Nyt alkaa syksyn mittainen artikkelisarja, joka käsittelee Raamatun kymmentä käskyä. Kirjoittajina ovat jälleen Suomen teologisen opiston opettajat. Halusimme antaa kirjoituksille yhteisen otsikon, joka kuvastaa käskyjen noudattamisen perimmäistä tarkoitusta.

Kymmenen käskyn noudattamisen tarkoituksena on johtaa ihminen sekä toimivaan jumalasuhteeseen että ihmissuhteisiin. Onkin mielenkiintoista, että  juuri nämä kaksi asiaa ovat sidoksissa toisiinsa myös käskyjen kirjallisessa rakenteessa. Kun Jeesukselta kysyttiin kysymys käskyjen tärkeysjärjestyksestä, hän vastasi samaa linjaa noudattaen, että meidän tulee rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistämme kuin itseämme (Matt. 22:36–40).