8/22 - Oliko Jeesuksella huono päivä?

Elvin Thiessen

Edellinen kirjoitus >>

Seuraava kirjoitus >>

Kirjoitussarjan pääsivu >>

Kaikki meistä ovat joskus painiskelleet Raamatun haastavien kohtien kanssa. Kirjoitussarjassa Suomen teologisen opiston opettajat jakavat omaa pohdintaansa ja kamppailuaan jakeiden kanssa, joihin ei välttämättä löydy lopullista oikeaa tulkintaa, mutta joista voimme silti oppia jotakin Jumalan tahdosta meitä kohtaan.

Jeesuksen ja tuntemattoman naisen vuorovaikutus (Matt. 15:21–28) ei sovi Jeesuksen lempeään ja armolliseen olemukseen. Myötätunto ja ihmisten auttaminen olivat hänelle ominaista. Hän osoitti suuttumustaan muutaman kerran sisäpiirissä oleville muttei koskaan ulkopuolisille. Tässä meillä on ristiriita. Oliko Jeesuksella hankala päivä?

Ennakkoluulot puntariin

Jeesus kunnioitti naisia. Hän jopa puolusti heitä. Moraalittomia naisia hän jopa puolusti vastakohtana fariseuksille, jotka uskoivat olevansa ylivertaisia naisiin — erityisesti ”syntisiin” naisiin verrattuna. 

Jeesuksella ei ollut ennakkoluuloja muita kansallisuuksia kohtaan. Hän oli se, joka oli luonut kaikki kulttuurit ja ihmisryhmät. Hänen rakkautensa ulottuu kaikkiin. Hän kehottaa meitä rakastamaan muukalaisia ja jopa vihollisiamme.

Avataanpa vähän tätä keskustelua. Raamatun kertomuksissa yhteisö on hyvin keskeinen asia. (1) Jeesus tiedosti opetuslasten olevan ympärillään, joten jokainen tapahtuma oli myös opetustilanne heille. Opetuslapset eivät olleet valmiita oppituntiin. ”Käske hänen mennä pois. Hän vaivaa meitä”, he sanoivat.

Jeesus oli alussa hiljaa, mikä oli kulttuurin tavan mukaista. Se näytti opetuslapsista oikealta. Jos Jeesus olisi lähettänyt naisen pois, sekin olisi ollut oikea tapa toimia. Jeesus kuitenkin haluaa paljastaa opetuslapsille jotain heidän ennakkoluuloistaan. Hän käyttää kovaa kieltä käyttäen pakanoista sanaa ”koira”, sen diminutiivimuotoa ”pieni koira” —  sekin on hyvin loukkaavaa.

Suoraa puhetta ja myötätuntoa

Bailey olettaa, että Jeesus itse asiassa sanoi opetuslapsille: ”Minä tiedän, että te ajattelette, että pakanat ovat koiria ja tahdotte minun kohtelevan heitä samalla tavalla. Mutta huomatkaa — tähän teidän ennakkoluulonne johtavat. Tuntuuko tämä teistä oikealta?”(2)

Nainen hyväksyy loukkauksen ja sanoo: ”Jopa koirat saavat syödä murusia, jotka hänen herransa pöydältä putoavat.” Tai toisin sanoin: ”Minä tiedän, että sinulla riittää rakkautta auttaa minua.” Nyt opetuslapsetkin alkavat kuunnella. Tällä ”jumalattomalla” pakanalla on sellainen luottamus, jollaista he eivät olleet nähneet. Miten tämä on mahdollista?

Jeesus liikuttuu ja täyttää naisen pyynnön. Nöyryys ja luja luottamus Jeesuksen rakastavaan myötätuntoon — tämän opetuslapset näkivät tässä tuntemattomassa naisessa. Suora puhe ja myötätunto — tämänkin opetuslapset näkivät Jeesuksessa. Se oli opetus Jumalan sydämeltä. Tästä eteenpäin he eivät enää näkisi ihmisiä entiseen tapaan. Ennakkoluulo ja ylemmyydentunto riisuttiin pois. Aikanaan he oppisivat, että Jeesus todellakin rakasti kaikkia ihmisiä ja on koko maailman pelastaja.


Elvin Thiessen

Elvin Thiessen ja hänen vaimonsa Cindy ovat olleet lähetystyöntekijöinä Euroopassa vuodesta 1991. He asuivat Latviassa vuosina 1994–2000 ja Suomessa vuosina 2003–2005. Elvin on tehnyt yhteistyötä Suomen teologisen opiston kanssa vuodesta 2003. Hänellä on erityinen lahja kannustaa ja vahvistaa toisia.

(1) Kenneth E. Bailey, Jesus Through Middle Easter Eyes - Cultural Studies in the Gospels (Downers Grove, Ill: IVP Academic, 2008).

(2) Bailey, 224.

Suomentanut englannin kieleltä Helena Lintinen. Englanninkielinen alkuperäinen teksti alla olevassa liitteessä (PDF). Translated from English to Finnish by Helena Lintinen. For the original English version of the text, please download PDF below.