19/22 - Viisaus on valintoja eikä vain tietoa

Janis Cukurs

Edellinen kirjoitus >>

Seuraava kirjoitus >>

Kirjoitussarjan pääsivu >>

Kaikki meistä ovat joskus painiskelleet Raamatun haastavien kohtien kanssa. Kirjoitussarjassa Suomen teologisen opiston opettajat jakavat omaa pohdintaansa ja kamppailuaan jakeiden kanssa, joihin ei välttämättä löydy lopullista oikeaa tulkintaa, mutta joista voimme silti oppia jotakin Jumalan tahdosta meitä kohtaan.

Sananlaskujen kirja kuuluu Raamatun viisauskirjallisuuteen. Viisaus ei tässä tarkoita poikkeuksellista tiedon määrää vaan kykyä toimia Jumalan mielen mukaisesti elämän tavallisissa tilanteissa. 

Sananlaskut ovat sanontojen muotoon puettuja toteamuksia eri toimintojen seurauksista. Jos lukija tahtoo löytää selkeitä, yleispäteviä toimintaohjeita, Sananlaskujen kirja voi hämmentää. Tässä muutama esimerkki.  

Vastakohtaisuudet hämmentävät

Kumpi tapa toimia on Raamatun mukaan parempi — sävyisästi ja kohteliaasti vai suorasanaisesti ja avoimen kriittisesti? Kun yhdessä ohjeessa kehotetaan sävyisyyteen: Sävyisä vastaus taltuttaa kiukun, loukkaava sana nostaa vihan (15:1), toinen ohje antaa vastakkaisen neuvon: Parempi nuhdella avoimesti kuin vaieta rakkauden nimissä. Rakastavan lyöntikin on rakkautta, vihamiehen suudelmakin pelkkää vihaa. (27:5–6) 

Entä kumpi on parempi: puhuminen vai vaikeneminen? Osa neuvoista on puhumisen kannalla: Mikä ilo, kun löytyy sattuva vastaus, oikea sana oikeaan aikaan (15:23) tai Avaa sinä suusi hiljaisten puolesta, hanki oikeutta syrjityille. Avaa suusi ja anna oikea tuomio, aja kurjan ja köyhän asiaa. (31:8–9) 

Ehkä vaikeneminen onkin viisaampaa: Viisas se, joka sanojaan säästää, järkevä pitää päänsä kylmänä. Hullukin käy viisaasta, jos on vaiti, järkevästä, ellei suutaan avaa (17:27–28) tai Paljossa puheessa vaanii synti, viisas se, joka kielensä hillitsee (10:19). 

Entä köyhyys vai varallisuus? Tuleeko meidän tehdä ahkerasti työtä kartuttaaksemme varallisuutta: Köyhyys seuraa kättä, joka työtä karttaa, toimeliaat kädet tuovat rikkauden (10:4).  Vai onko totuus kuitenkin tämä: Parempi köyhyys ja Herran pelko kuin suuret varat ja rauhattomuus (15:16).

Viisaus lukee olosuhteita ja tilanteita

Sananlaskujen kirja käsittelee elämän eri osa-alueita laajasti. Vastakkain asetetaan muun muassa viisaus ja tyhmyys sekä ahkeruus ja itsehillintä. Käsiteltäviä aiheita ovat myös kielenkäyttö, seksuaalietiikka, taloudellinen vastuullisuus ja elämän tärkeysjärjestykset. 

Ensilukemalta sananlaskujen tavoitteena näyttää olevan pyrkimys antaa selkeitä ohjeita. Tarkemmassa tekstin tarkastelussa paljastuu, että kirjan tavoitteena on enemmänkin haastaa itsenäiseen ajatteluun, tilanteiden arviointiin ja sopivan käyttäytymisen löytämiseen. 

Viisaus ei aina näytä samalta, vaan se on viisautta ainoastaan suhteessa olosuhteisiin ja tilanteisiin. Viisas ratkaisu sinulle ei ole sitä aina minulle. 

Viisaus ilmenee joskus puhumisena ja toisinaan vaikenemisena, joskus köyhyytenä ja välistä rikkautena, joskus sävyisänä kohteliaisuutena ja toisella kerralla tiukkana suorapuheisuutena ja avoimena kritiikkinä.

Janis Cukurs

Kirjoittaja on Suomen teologisen opiston monimuotokoulutus-vastaava ja opettaja.