13/22 - Te ette tarvitse kenenkään opetusta?

Janis Cukurs

Edellinen kirjoitus >>

Seuraava kirjoitus >>

Kirjoitussarjan pääsivu >>

Kaikki meistä ovat joskus painiskelleet Raamatun haastavien kohtien kanssa. Kirjoitussarjassa Suomen teologisen opiston opettajat jakavat omaa pohdintaansa ja kamppailuaan jakeiden kanssa, joihin ei välttämättä löydy lopullista oikeaa tulkintaa, mutta joista voimme silti oppia jotakin Jumalan tahdosta meitä kohtaan.

Kävin tykkäämässä kaverini Facebook-statuksesta, jossa luki Tänään oli hyvä päivä. Lukiessani muiden kommentit tajusin, etten ollut ymmärtänyt lauseen merkitystä. Jos ei käsitä lauseen takana olevaa tarinaa, lauseella voikin olla erilaisia merkityksiä esimerkiksi sen mukaan, miten lauseen eri sanoja painotetaan. Kokeile vaikka.

Ilman tarinaa — kontekstia, laajaa asiayhteyttä, ajatuskokonaisuutta — lauseet jäävät pahimmassa tapauksessa täysin väärin ymmärretyiksi. Samaan syyllistyy tunnollinen, jakeita sanatarkasti siteeraava.

Salainen tieto?

Johanneksen ensimmäisestä kirjeestä löytyy mielenkiintoinen lause (2:27), jossa sanotaan: ”…ettekä te tarvitse kenenkään opetusta.” Lausetta on sovellettu esimerkiksi vastustamaan opiskelua, neuvon vastaanottamista tai profetioiden arvostelua. Mikä on lauseen takana oleva tarina?

Johannes oli huolissaan vääristä opettajista, jotka olivat saaneet vaikutusvaltaa seurakunnassa. Heidän väittämänsä salainen ja syvempi ymmärrys asioista oli viehättävä lisä. Ansaitsemattomaan armoon ja Kristuksen osallisuuteen perustuvan pelastuksen ydinsanoma oli vaarassa vesittyä.

Jakeessa 27 Johannes selittää kirjeensä vastaanottajille, että heissä oleva Jumalan voitelu pysyy Jumalan ansiosta, ei opetuksen tai tiedon ansiosta. Siksi tässä yhteydessä käsite ”opetus” on kielteisesti sävyttynyt.

Johannes toteaa sitten, että jokaisella on myös itse mahdollisuus ottaa vastaan Jumalan totuuksia ja opetusta. Tämä toisaalta vapauttaa sokeasta riippuvuudesta toisen opettajan hallintaan mutta toisaalta se on suuri haaste: on otettava vastuu omasta oppimisestaan. On paljon helpompaa kuunnella karismaattisen puhujan hyvin esitettyä opetusta kuin nähdä vaivaa ja uhrata resursseja omakohtaiseen oppimiseen.

Johanneskin haastaa jakeen lopussa pysymään ennen kaikkea Jumalassa, joka on kaiken oikeanlaisen tiedon, ymmärryksen ja elämän perimmäinen lähde.

Johanneskin opetti

Johannes ei ole inhimillistä opetusta vastaan. Jos näin olisi, hänen kirjeidensä opetuksen arvovalta romahtaisi. Silloin myös suuri osa oppimiseen ja opettamiseen viittaavasta sisällöstä pitäisi leikata pois Raamatusta (esim. Sananl. 1:2–6; Tit. 2:1; 2. Tim. 1:13, 3:7; Ef. 4:11–12).

Kun pysymme Kristuksessa, voimme opiskella, kuunnella toisten neuvoja ja jopa olla nöyriä kohdatessamme impulsseja ja vahvoja ajatuksia, jotka joskus kuulostavat mielessämme Jumalan ääneltä mutta eivät välttämättä ole sitä. 

Janis Cukurs

Suomen teologisen opiston opettaja ja monimuotokoulutusvastaava.