11/22 - Länsimäinen tyytymättömyys on ristiriidassa Raamatun kanssa

Helena Lintinen

Edellinen kirjoitus >>

Seuraava kirjoitus >>

Kirjoitussarjan pääsivu >>

Kaikki meistä ovat joskus painiskelleet Raamatun haastavien kohtien kanssa. Kirjoitussarjassa Suomen teologisen opiston opettajat jakavat omaa pohdintaansa ja kamppailuaan jakeiden kanssa, joihin ei välttämättä löydy lopullista oikeaa tulkintaa, mutta joista voimme silti oppia jotakin Jumalan tahdosta meitä kohtaan

Raamatussa on vaikeita ja haasteellisia kohtia. Mietimme niitä, tutkimme kieltä ja etsimme taustatietoja. Pyrimme selvittämään, mitä teksteissä oikeastaan sanotaan. Niin pitääkin toimia. Mutta Raamatussa on myös hyvin haasteellisia kohtia, joita ei todellakaan ole vaikeaa ymmärtää. Niiden vaikeus piilee siinä, että ne haastavat käytäntöjämme ja asenteitamme.

Elämäni suuri unelma

Paavali kehottaa useasti tyytyväiseen elämään. Kehotus on ristiriidassa aikamme yhä lisääntyvän minä-keskeisyyden kanssa. Se ajaa yksilöihmistä jatkuvaan ”elämäni suuren unelman” etsintään ja tulemaan ”joksikin”. Sisin ja ajatukset suuntautuvat pois tästä hetkestä. Meistä tulee ”sitku-ihmisiä”.

Suuri voitto onkin jumalisuus yhdessä tyytyväisyyden kanssa, Paavali kirjoittaa Timoteukselle.

Haasteemme on olla tyytyväisiä juuri tässä ja nyt.

Kärsimyksen malli

Jeesuksen ja apostolien elämän malli ei sovi materialistisen ajattelutavan kyllästämän länsimaisen ihmisen kuvioihin.

Jeesuksen ”unelmajobi” vei kärsimykseen ja uhrautumiseen ihmisten puolesta. Paavalin visio vei kärsimykseen, vihan ja juorujen  kohteeksi, vapauden riistoon,  yksinäisyyteen, inhimilliseen kurjuuteen ja lopulta kuolemantuomioon. Johannes joutui yksinäisyyteen ja eristyksiin koko loppuelämänsä ajaksi.

Tuskin kenenkään heidän kohdallaan toteutui inhimillisen ajatusmallin mukainen ”oman elämän unelma”.

Vailla toteuttamisen mahdollisuuksia

Suurin osa maailman kristityistä joutuu tänään elämään olosuhteissa, joissa ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia toteuttaa omia visioitaan tai unelmiaan. Olosuhteet eivät anna siihen mahdollisuuksia.

Nämä kristityt seuraavat Jeesusta vaikeuksien, nälän, sodan, kärsimyksen — jopa vainon keskellä — ja niin tehdessään he ovat Jumalan valtakunnan vaikuttajia omassa elämänpiirissään. Juuri näissä maissa ihmisiä tulee eniten uskoon, seurakuntia syntyy ja evankeliumi menee vahvasti eteenpäin. Evankeliumi leviää ihmiseltä ihmiselle arjen ja äärimmäisen arkisuuden keskellä.

Maailman valo

Kun meillä on elatus ja vaatteet, tyytykäämme niihin. Tämä Paavalin kehotus on suuri haaste rikkaiden länsimaiden kristityille.  Näyttää nimittäin siltä, että mitä enemmän aineellista, henkistä tai hengellistä hyvää on tarjolla, sitä enemmän on tyytymättömyyttä. Lisäksi keskitytään yhä enemmän siihen, että juuri minun elämäni suuret unelmat — jopa Jumalan valtakunnan pelikentällä — toteutuisivat.

Olisiko niin, että Jumalan unelma meidän suhteemme alkaa toteutua, kun elämme tyytyväisinä ja iloisina tavallista elämän arkea ja palvelemme Jumalan lapsina arkijohdatuksessa Jeesusta seuraten.

Jeesus sanoi: Minä olen maailman valo  ja hiukan myöhemmin: Te olette maailman valo.

Tässä meille visio elämäämme: olemme valo, joka valaisee pimeyden siellä, missä arkemme elämme. Sen seurauksena Jumalan valtakunta laajenee.


Helena Lintinen


Kirjoittaja on Suomen teologisen opiston opettaja ja Suomen Alfa -toiminnanjohtaja.

Tutustu muihin sarjan kirjoituksiin täällä >>