1/7 - Matti Leisola, bioprosessitekniikka ja Jeesus

Valtteri Sillanpää

Siirry sarjan seuraavaan osaan >>

Siirry sarjan pääsivulle >>

Bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisolan vierailu teologisella opistolla oli yksi opiston kevään kohokohtia. Siksi jaamme myös muille päivän antia (Leisolan luvalla), joka tallennettiin äänitiedostona. Huhti-toukokuun 2015 aikana tulemme julkaisemaan koko n. 3 tunnin pituisen luentokokonaisuuden nettisivuillamme. Ensimmäinen julkaisu on johdantokirjoitus. Jokainen seuraavista julkaisuista sisältää kaksi äänitiedostoa: luennon johdanto-osuuden ja yhden Leisolan luennon kuudesta varsinaisesta aiheesta. Lisäksi lisäämme kyseisen äänitiedoston aiheen käsittelevän diasarjan PDF muodossa. Matti Leisolan kirja "Evoluutiouskon ihmemaassa" on ostettavissa täällä (avautuu uuteen välilehteen).

Tämä on seitsenosaisen sarjan ensimmäinen osa, jossa kerrotaan Matti Leisolasta ja Suomen teologisella opistolla 26.3. pidetystä luentopäivästä, aiheenaan "Evoluutiouskon ihmemaassa". 

Kuka on Matti Leisola?

Lahdessa vuonna 1947 syntynyt Matti Leisola on Jeesusta rakastava ja Raamattua tutkiva kristitty tiedemies. Hän on naimisissa Marjan kanssa vuodesta 1970 ja heillä on neljä lasta sekä viisi lastenlasta. Lukion ja armeijan jälkeen Matti valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta (TKK, nykyinen Aalto-yliopisto) vuonna 1972, jossa myöhemmin suoritti tekniikan lisensiaatin (1975) sekä tekniikan tohtorin tutkinnon (1979). Dosenttiväitöskirjan hän teki Sveitsin teknillisessä korkeakoulussa (ETH-Zürich) vuonna 1988. Lisää Matti Leisolan työ- ja tutkimushistoriasta voi lukea Matin kirjaesittelystä täällä.

Vierailu opistossa 26.3.

Kristillisissä piireissä evoluutiosta ja maailmankaikkeuden alusta puhuttaessa herää monesti mielikuva väittelystä: onko maapallo noin 6 000-vuotias vai sitä vanhempi ja olivatko luomisen päivät todellisia vuorokausia vai jopa vuosien jaksoja.

Onnellisesti emme koko päivänä takertuneet näihin kysymyksiin, kun Aalto-yliopiston bioprosessitekniikan emeritusprofessori Matti Leisola puhui Teologisella opistolla 26.3. otsikolla ”Evoluutiouskon ihmemaassa”. Häneltä on julkaistu myös samanniminen kirja

Leisolan esitelmä käsitteli tieteen ja uskon välistä suhdetta varsinkin evoluution kautta. Yksinkertainen ja selkeä tyyli, jolla Leisola puhui, teki vaikutuksen kuulijakuntaan ja viisaan miehen ajatukset herättivät kaikenlaista pohdittavaa.

Linssien vaihto

Ikuisen aikaväittelyn sijaan hän kertoi esimerkiksi paradigmoista eli jokaisen ihmisen maailmankatsomuksen ”linssistä”, jonka läpi hän tutkii maailmaa. On turha yrittää syöttää omaa näkemystään toiselle, ellei tämä ensin suostu vaihtamaan linssiään. Kuten Paavali sanoo: Tieto paisuttaa, rakkaus rakentaa (1. Kor. 8:1). Siksi ennen tietoa tulee tuntea, kuinka ihmistä lähestytään.

Vaikea myöntää

Jakoi Leisola konkreettista oppiakin. Näkemykset eri tutkijoilta, niin evoluution puolustajilta kuin vastustajiltakin, jättivät ison kysymyksen: kuka uskoo evoluutioon? Jopa evoluution puolustajat pitävät lajien kehitystä vaikeasti selitettävänä teoriana. Tähän päälle kun lisätään erilaisten maapallon ikää koskevien mittaustulosten järjettömät ristiriitaisuudet, on aivan oikeutettua ihmetellä eräiden uskoa. 

Jokainen itselleen rehellinen tutkija on ihmisen DNA:han tutustuessaan valmis myöntämään sen ihmeellisen suunnitelmallisuuden tunnun. Silti moni ei ole valmis myöntämään olevansa väärässä. Usko tieteeseen on sulkenut Jumalan pois mahdottomuutena jo ajat sitten. Ihminen haluaa aina kääntää selkänsä Jumalalle siihen asti, kunnes hän oivaltaa pelastuksen tarpeensa. 

Myös paljon muuta Leisola puhui ja lisää tietoa hamuavan kannattaa lukea hänen tuotantoaan tai käydä kuuntelemassa häntä paikan päällä.

Tärkeimmät asiat

Puhuttelevinta päivässä oli Matti Leisolan kristityn miehen identiteetti. Korkealla paikalla yhteiskunnassa seisova Jeesuksen seuraaja on joutunut kokemaan elämässään jos jonkinlaista vastustusta. Jumalan antamalla paikalla on kuitenkin hyvä olla, koska hän itse pitää meitä kädestä. 

Eikä siunaus Leisolan elämässä ole sattumaa. Hänen muistutuksensa tärkeimmistä asioista on ajankohtainen ja paikallaan: tärkeimmille asioille löytyy aina aikaa. Siksi miehen on ollut mahdollista mittavan tutkijantyönsä ohella viettää paljon aikaa Jumalan kanssa sekä vetää useita raamattupiirejä. 

Varsinkin meidän työntekijöiden, mutta myös kaikkien muiden, olisi kaiverrettava tämä sydämeensä, kun yksikin piiri tuntuu raskaalta. 

Ennen muuta mielenkiintoisen tietopaketin lisäksi emeritusprofessori Matti Leisola näytti omalla elämällään vilauksen hänestä, jonka kaltaiseksi haluamme kaikki tulla. Hän on Jeesus Kristus.

Valtteri Sillanpää

Kirjoittaja Valtteri on nelivuotisen pastoritutkintoon tähtäävän Teologisen seminaarin toisen lukuvuoden opiskelija. 

Siirry sarjan seuraavaan osaan >>

Siirry sarjan pääsivulle >>