Rehtori Simo Lintinen on siirtynyt ajasta iäisyyteen

4.11.2016


Suomen teologisen opiston rehtori Simo Lintinen on siirtynyt Taivaan kotiin vaikean sairauden jälkeen 1.11.2016.

Simo Lintinen aloitti Suomen Vapaakirkon koulutusjohtajana ja teologisen opiston johtajana vuonna 1991. Rehtorin tehtävät hän otti vastaan vuonna 2005 jatkaen tässä tehtävässä aina vuoden 2016 vakavaan sairastumiseen saakka 

Simo oli Raamatun sanoman ja arvovallan tinkimätön puolustaja. Raamattu-uskollisuus oli yksi hänen elämänsä luovuttamattomia arvoja. Kysymys ei ollut ainoastaan Raamatun oikeasta ymmärtämisestä ja asenteesta sitä kohtaan vaan myös käytännön elämästä sen mukaan. Simo oli ”Raamatun mies”. Hän eli täysimääräisesti niin kuin opetti.

Jokainen Simon lähellä elänyt sai osuutensa hänen letkeästä huumorintajustaan. Sekä oppitunneilla, saarnoissa, että epämuodollisissa kahvipöytäkeskusteluissa huumori kukoisti. Erityisen taidollisesti Simo hyödynsi tilannekomiikkaa, joka sai tosikonkin hymyilemään ja unohtamaan murheensa.

Simo oli rohkaisija monelle nuoremman sukupolven Jumalan valtakunnan työntekijälle. Rohkaisun myötä useat saivat vahvistusta jatkaa tehtävässään tai hakeutua teologian jatko-opintoihin. Vuosikymmenten aikana Simo opetti satoja, ellei tuhansia tulevia seurakuntien työntekijöitä niin kotimaassa kuin ulkomailla. Näiden opetusten kerrannaisvaikutuksia tulemme tuskin koskaan tässä ajassa saamaan selville.

Simo oli kollegana esikuva.  Elämän aitous on tässä keskiössä. Simo johdonmukaisesti jakoi myös kollegoilleen niitä asioita, joita oli omaksunut ja piti tärkeinä. Hän näki moninkertaistamisen olennaisena osana työtään. Sen, että myös tulevaisuudessa Suomen teologinen opisto edustaa Jumalan valtakunnan arvoja ja periaatteita.

Viimeisen saarnansa Simo puhui muutamia päiviä sen jälkeen, kun oli saanut kuulla vakavasta sairaudestaan. Simo pohti, mitä jää jäljelle silloin, kun elämä sairauden myötä pelkistyy ja kuolema lähestyy. Vastaus oli selkeä: tärkeintä on se, että on saanut synnit anteeksi. Tähän kulminoitui kymmeniä vuosia Raamattua lukeneen ja opettaneen Jumalan palvelijan elämä. Tähän Simo laittoi toivonsa ja se kantoi hänet Taivaan kotiin saakka. Läheinen ja rakas ystävä on perillä.

 

Timo Lehikoinen 
vs. rehtori

PS. Hautajaiskutsu ja -info löytyvät täältä.