Miksi Suomen teologinen opisto muuttaa Tampereelle?

9.5.2016

Simo Lintinen

Tampere on monien mahdollisuuksien kaupunki. Hyvä sijainti ja toimivat tilat mahdollistavat keskittymisen tärkeimpään eli valmistautumiseen Jumalan valtakunnan työhön ja ihmisten voittamiseen Kristukselle.

Suomen teologinen opisto muuttaa kesällä muuttotappioiselta ”syrjäseudulta” — noin alle 10 000 asukkaan pikkukaupungin reuna-alueelta — yli 300 000 asukkaan vilkkaan talousalueen ydinkeskustaan. Uusi opisto sijaitsee lähellä Tampereen rautatieasemaa ja linja-autoasemaa. Tampereelle pääsee matkustamaan sujuvasti lähialueilta ja jopa pääkaupunkiseudulta.

Teologinen opisto on osa uunituoretta, toiminnallista ja kehittyvää keskusta, Teopolista, jossa on toimivien opetus- ja yleistilojen lisäksi myös juuri valmistuneet ajanmukaiset majoitustilat opiskelijoille. Tämä kaikki mahdollistaa perheiden sijoittumisen opintojen ja monien harrastusten pariin.

Mutta tämä luo vain kehyksen kaikkein tärkeimmälle — valmistautumiselle Jumalan valtakunnan työhön ja opintojen ohella osallistumiselle seurakuntien toimintaan. Vaikka opiston uudet olosuhteet näyttävät erinomaisilta, tähtäämme edelleen Jumalan valtakunnan työhön ja koko Suomen voittamiseen Kristukselle.

Uskomme, että Jumala on avannut meille oven suureen ja hedelmälliseen työhön (1. Kor. 16:9). Keneltäkään ei liene jäänyt huomaamatta, että työ on vielä kesken sekä täällä kotimaassa että maamme rajojen ulkopuolella.

Tieto ja Jumalan tunteminen rinnakkain

Teologisen opiston erityispiirteisiin kuuluu akateemisen ja hengellisen elämän sovittaminen yhteen. Kun tulet opiskelemaan Teologiseen opistoon, sinun ei tarvitse luopua kummastakaan. Opiston tunnuslause on ”tietoa ja Jumalan tuntemista”. Näitä molempia haluamme kaikessa edistää, emmekä koe, että ne ovat vastakkaisia asioita.

Teologinen opisto muodostaa myös tiiviin yhteisön, jossa on turvallista ja haastavaa kasvaa tiedollisesti ja hengellisesti osaavan henkilökunnan ja vierailevien asiantuntijoiden ohjauksessa.

Tuen tarve toiminnan kehittämiseksi

Meneillään on koulutuskeräys. Inspiroikoon tämä aukeama sinua mukaan tukemaan opiston työtä ja koulutuksen toteuttamista niin rukouksin kuin taloudellisin uhrauksin. Taloudellinen tukesi on edelleen olennaista laajuudeltaan nykyisenkin toiminnan mahdollistamiseksi ja erityisesti toiminnan kehittämiseksi uusien mahdollisuuksien avautuessa. (Ks. keräystiedot viereiseltä sivulta!)

Olemme syvästi tietoisia siitä, että hengellistä työtä ei tehdä vain ulkonaisten resurssien varassa. Ilman rukoustukeasi ja siihen panostamista, emme saa aikaan sitä, mitä varten opisto on syntynyt ja on olemassa. Jeesus muistutti opetuslapsiaan juuri tästä sanoessaan, että ”ilman minua te ette voi mitään tehdä” (Joh.15:5).

 

Simo Lintinen

Suomen teologisen opiston rehtori

Jos haluat tukea opistoa, tutustu lahjoitusmahdollisuuksiin täällä