Suomen teologinen opisto muuttaa Tampereelle - kiikarissa uusia näköaloja ja mahdollisuuksia kehittämiselle

11.2.2016Simo Lintinen

Suomen teologinen opisto tunnetaan laadukkaasta opetuksesta ja vapaasta hengestä. Muutto keskeisemmälle paikalle mahdollistaa hyvän kehittymisen vieläkin paremmaksi.

Suomen teologinen opisto muuttaa Tampereelle heinäkuussa — mutta ei olennaisilta osin muutu! Miksi? Koska uskomme, että olemme löytäneet jotain perustavanlaatuista ja pysyvää, joka ei ole vaihtotavaraa.

Opiston koulutus perustuu vahvoihin ikiaikaisiin periaatteisiin, Jumalan sanan opetuksiin ja koeteltuihin käytäntöihin.

Haluamme edelleen tuoda rakentavasti oman osamme Suomen kristillisen ja teologisen koulutuksen kenttään nöyrällä ja päättäväisellä asenteella. Palvelemme opistona koko kristillistä kenttää.

Muutto keskeisemmälle paikalle — elämän keskelle —  mahdollistaa vaikutuksemme ja vuorovaikutuksen vahvistumisen. Uudet tilat ja erityisesti vasta valmistuneet opiskelijoiden majoitustilat kutsuvat uuteen alkuun!

Vapaus tutkia, väitellä ja epäillä

Panostamme tulevaisuuteen, koska uskomme Jumalaan ja Hänen valtakuntansa voittoon. Siihen kannattaa panostaa! Jumalan valtakunta ei ole menneisyyden asia. Katsomme toiveikkaina tulevaisuuteen. Työskentelemme valtakunnan esiin tulemiseksi arvostuksissamme ja toiminnassamme.

Opistomme ”sloganin” mukaisesti arvostamme sekä tietoa että Jumalan tuntemista. Uskomme, että nämä eivät sulje pois toisiansa. Teologisessa opistossa on vapaus etsiä — tutkia, väitellä ja epäilläkin — ja oikeus löytää! Juuri nämä seikat ovatkin ominaisia opistollemme. Arvostamme siis rehellisyyttä ja avointa opiskeluilmapiiriä.

Pidän itseäni onnellisena, kun saan toimia opiston kaltaisessa työyhteisössä. On huikeaa nähdä opettajien paneutuminen ja antaumus työhönsä ja seurata opiskelijoiden hengellistä, henkistä ja tiedollista kasvua sekä heidän omien lahjojensa löytämistä.

Koulutusohjelmia kehitetään jatkuvasti

Samalla, kun toteamme, että emme muuttaessamme muutu, olemme sitoutuneet kehittämään opistoamme vastaamaan aikamme tarpeita. Sen tähden koulutusohjelmamme ovat jatkuvan huomion kohteena niin seurakuntien vaihtuvien tarpeiden kuin aikamme haasteiden näkökulmasta.

Vaikka evankeliumi ei muutu, sen ilmaisemisessa joudumme jatkuvasti muuttumaan.

Toivomme, että opistomme ei vain opeta toistamaan vaan ilmaisemaan ikuisia totuuksia tänä aikana ymmärrettävin medioin ja esimerkiksi taiteen keinoin.

Uskomme, että näin hyvä opisto kehittyy vielä paremmaksi. Opisto tunnetaan jo nyt ja myös tulevaisuudessa sen laadukkaasta opetuksesta ja vapaasta hengestä. Siis syksyllä mukaan!

 

Simo Lintinen

Suomen teologisen opiston rehtori