Kommentti: mitä Suomen Vapaakirkko ja Suomen teologinen opisto tekevät seurakunnanistutuksen edistämiseksi?

17.11.2015 klo 10


Janis Cukurs

Miten seurakunnanistutus on huomioitu opiston koulutusohjelmissa?

Uusien seurakuntien istuttaminen on Suomen teologisen opiston ydinarvojen joukossa.

Lähetysopin opinnoissa opetamme ja keskustelemme seurakunnanistutuksesta osana lähetystyötä, joka koskee koko maailmaa, myös Suomea. Seurakuntaopin opinnoissa lähestymme aihetta taas seurakuntanäkökulmasta.

Seurakunnan ytimessä on evankeliumin kertominen Jeesuksesta siellä, missä ihmiset elävät ja asuvat. Monipuolinen evankeliointityö edellyttää monipuolisia seurakuntia.

Uusien seurakuntien perustamistarve on selvä asia. Olemassa olevien seurakuntien evankeliumin työ koskee vain murto-osaa suomalaisista. Näiden seurakuntien rinnalle tarvitaan paljon uusia, erinäköisiä, erikokoisia ja erityylisiä seurakuntia.

Tampereella tarkoituksenamme on tarjota seurakunnanistutukseen liittyvää koulutusta entistä monipuolisemmin ja määrätietoisemmin.

Millaisin ajatuksin seurakunnanistutustyöryhmä katsoo ensi vuoteen?

Seurakunnanistutustyöryhmä (SVK:n hallituksen nimeämänä työryhmänä) näkee tehtäväkseen edistää kaikin tavoin uusien ja elinvoimaisten seurakuntien syntymistä. Ensi vuonna vakiinnutamme tätä työtä kasvattamalla tietoisuutta, rakentamalla verkostoja ja tekemällä konkreettisia aloitteita kolmella rintamalla.

  • Ensiksi: Etsimme, varustamme ja tuemme niitä henkilöitä, jotka kokevat Jumalan kutsua lähteä seurakunnanistutustyöhön.
  • Toiseksi: Jaamme tietoa ja kokemuksia uusien seurakuntien perustamisen välttämättömyydestä ja positiivisista vaikutuksista sekä tuemme paikallisia seurakuntia seurakunnanistutustyössä.
  • Kolmanneksi: Muotoilemme valtakunnallista seurakunnanistutusnäkyä ja -strategiaa sekä ehdotamme niiden toteutumisen ensimmäisiä askelia.

Iloitsen,  ettemme ole yksin tässä työssä. Suomessa on havaittavissa innoittava uusien seurakuntien istuttamisen liikehdintä. Lisäksi tuore tutkimus osoittaa (Craig Ott 2015), että eurooppalaisista vapaakirkoista kasvavat ylivoimaisesti ne, jotka määrätietoisesti istuttavat uusia seurakuntia. Näissä kirkkokunnissa on myös palkattu valtakunnallinen seurakunnanistutustyön toimialajohtaja.

Sama tutkimus osoittaa, että uusia seurakuntia perustavissa kirkoissa on havaittavissa kolme piirrettä: selkeä teologinen käsitys seurakunnanistutuksen tarpeellisuudesta, valtakunnallinen näky ja konkreettiset tavoitteet sekä sitoutuminen resurssien kanavoimiseen uusien seurakuntien istuttamiseksi. Myös Suomen Vapaakirkosta on tähän!

Janis Cukurs