Onko Perheohjaajakoulutus vastannut odotuksiin?

15.11.2015

Mirjami ja Veli-Pekka Ikonen
Mirjami ja Veli-Pekka Ikonen
Emma ja Jukka Pulkkinen
Emma ja Jukka Pulkkinen

Jukka Pulkkinen

Mirjami Ikonen, kouluttaja:

Koulutuksessa opiskelevat avioparit vaikuttavat ryhmäytyneen jo hyvin. Erityisen palkitsevaa opettajan näkökulmasta on ryhmässä vallitseva keskinäiseen kunnioitukseen perustuva keskusteluilmapiiri, jossa ei kaihdeta vaikeitakaan aiheita.

Erilaiset näkemykset tuovat ryhmäkeskusteluihin ja oppimiseen rikkautta, jota ei esimerkiksi pelkästään kirjoista lukemalla tavoiteta.

Lähijaksoilla avioparit peilaavat opiskeltavaa ainesta käytäntöön oman avioliittonsa kautta sekä ryhmäkeskusteluiden ja erilaisten harjoitusten avulla.

Tavoitteena on rakentaa ”avioliiton työkalupakkia,” jonka avulla voi hoitaa ja huoltaa niin omaa liittoaan kuin olla rinnalla kulkijana toisille. Perheohjaajakoulutus antaa hyvät valmiudet myös erilaisten avioliittotapahtumien järjestämiseen.

Lokakuun lähijaksolla opiston väki oli syyslomalla, joten iltaohjelmana tällä kertaa saunottiin ja vietettiin tunnelmallista iltaa rakkauden ja rukouksen ilmapiirissä.

Viikonlopun parasta antia oli ryhmässä vallitseva avoimuus ja aitous, joka luo mahdollisuuden kasvaa ja mennä eteenpäin keskeneräisinä, mutta täynnä toivoa ja uskoa uusiin mahdollisuuksiin.

Erilaisia näkökantoja sallivan, rehellisyyteen ja aitouteen perustuvan, toinen toistaan kunnioittavan keskustelukulttuurin soisi yleistyvän seurakunnissamme laajemminkin!

Auli ja Jukka Kemppi, opiskelijapari:

Odotuksenne kurssille lähtiessä:

– Kurssille lähtö yhdessä puolison kanssa oli meille innostava juttu, vihdoinkin se onnistui!  Viikonloput Santalassa ovat myös ilon aiheita.

Kurssilta odotimme saavamme ajatuksia arkeemme, tueksi perheellemme ja liitollemme, ehkä toisille pareillekin. 

Oivalluksia?

– On mielenkiintoista tutustua toisiin pariskuntiin, oppia heiltä onnistumisia. Puolison arvostaminen on lisääntynyt elämänkaarityöskentelyn, sovinnon tekemisen ja rakkauden kielien pohtimisen myötä. Ryhmässä ja puolisonsakin kanssa saa olla eri mieltä. Pohdimme syitä ja seurauksia.

Sisällöt. Mitä olemme koulutuksessa kokeneet?

– Opettajat ja ryhmäläiset ovat aitoa joukkoa. Vertaistuki on merkittävä voima opiskelussa.

On mielenkiintoista katsoa puolisoaan silmiin ja itseään peiliin — paljon on meillä opittavaa ja teemme sen mielellämme.

Hilpi ja Samuel Perttula, opiskelijapari:

Mitä odotuksia teillä oli koulutuksen suhteen?

– Saada eväitä muiden auttamiseen olemalla rinnalla kulkijoina ja sitä kautta vaikuttaa perheiden hyvinvointiin.

Onko tullut oivalluksia sisällöstä? Eli millaista on ollut ja miten olette sen kokeneet?

– Olemme jälleen kokeneet, kuinka mukavaa onkaan viettää aikaa kahdestaan, vaikkakin sitten opiskellen, muuten niin kovin kiireisen lapsiperhearjen keskellä. On ollut hienoa kuulla mukana olevien pariskuntien kokemuksia, heidän kasvustaan erilaisten vaikeuksien ja tapahtumien kautta, miten haavat ja haasteet on saatu käännettyä voimavaroiksi ja vahvuuksiksi. Ne saavat ymmärtämään toivon ja armon suuruuden. 

On ollut hyvä käydä läpi myös oman parisuhteemme pohjaa ja käännekohtia, palata uudestaan myös kipeisiin aiheisiin ja nähdä näkökulmamme jälleen muuttuneen niihin ja huomata, kuinka Jumala on meitä kantanut silloinkin. ”Kolmisäikeinen lanka ei helposti katkea.”

Janis Cukurs, opiston monimuotokoulutussuunnittelija

Kymmeniä aviopareja on käynyt Suomen Vapaakirkon perheohjaajakoulutuksen vuosien aikana. Parhaillaan on menossa viides koulutus. Uutta on nyt se, että koulutuksen järjestäjänä toimii Suomen teologinen opisto.

Vaikka parin vuoden suunnittelutyö yhdessä avioliittotyöryhmän kanssa antoi uskoa, että tämä on hyvä uudistus, ennen koulutuksen alkua vähän jännitti.

Ensimmäisen koulutusjakson, ”Perhetyön lähtökohdat”, jälkeen olen täysin vakuuttunut siitä, että suunta on oikea ja tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet todella inspiroivia. Kaikkein parasta tässä on tehdä työtä asiantuntevien, yhteistyökykyisten ja hauskojen perheohjaajakouluttajien kanssa yhdessä palvellen ryhmää erittäin motivoituneita ja fiksuja opiskelijapareja, joita on tässä koulutuksessa yhteensä seitsemän.

Haastattelijana ja kirjoittajana Jukka Pulkkinen on Suomen Vapaakirkon avioliittotyöryhmän puheenjohtaja sekä Perheohjaajakoulutuksen kouluttaja.