Monimuotokolutus sopii moneen elämäntilanteeseen

8.12.2014
Hanna Koivisto

Kun Suomen teologisen opiston muut opiskelijat viettävät viikonloppua, monimuoto-opiskelijoiden on aika opiskella. Etä- ja lähijaksoista koostuva koulutusohjelma soveltuu niillekin, joiden ei ole mahdollista olla pitkiä aikoja poissa kotoa.

– Monimuoto-opetus sopii hyvin, kun on työelämässä. Opiskelua voi säädellä oman elämäntilanteen mukaan. Samalla voi tutkailla, haluaisiko opiskella täysiaikaisesti, sanoi lahtelainen Reija Nieminen.

Hän oli yksi noin 30:stä monimuotokoulutuksena tarjottavaan teologiseen seminaarin etäpakettiin syksyllä 2013 osallistuvasta.

Koulutukseltaan Nieminen on tradenomi ja työskentelee täyspäiväisesti vaatetusalalla myyjänä.

Suurimman osan kahden lukukauden mittaisesta koulutuksesta opiskelijat tekevät etäopintoina, kotona, työpaikalla tai vaikka kirjastossa. Kokonaisuus koostuu pääasiassa erilaisista tehtävistä, keskusteluista ja tenteistä, jotka suoritetaan verkkoympäristö Moodlessa.

– Jos on oppinut käyttämään sähköpostia ja Facebookia, Moodlenkin käyttö onnistuu, vakuutti opiston opettaja ja monimuotokoulutuksesta vastaava Janis Cukurs.

Nieminen kertoi, että tarvittaessa apua saa esimerkiksi soittamalla tai lähettämällä sähköpostia kurssikavereille.

– Etäopiskelu on aika itsenäistä, mutta usein kysymme kurssikavereilta neuvoa tai keskustelemme siitä, miten kukin on jonkun tehtävän ymmärtänyt.

Lähijaksot luovat yhteenkuuluvuutta. Joka toinen kuukausi opiskelijat kerääntyivät tiiviin viikonlopun ajaksi Santalan opistoon Hankoon.

– Lähijaksot ovat pakollisia, sillä on tärkeää, että opettaja pääsee ohjaamaan tehokkaasti ja opiskelijat voivat verkostoitua, Cukurs sanoo.

Nieminen pitää lähijaksoista, koska niiden aikana tulee hänen mielestään opiskeltua tehokkaammin.

– Samalla saa tukea ja innostusta muilta. Etäjaksoilla tekeminen on omasta aktiivisuudesta kiinni.

Koulutusmuoto on saavuttanut nekin, joille kokopäiväinen opiskelu ei ole mahdollista.

– Monimuotopaketin opiskelijat ovat todella heterogeeninen ryhmä! Cukurs sanoi.

Yhdessä ryhmässä voi olla niin juuri lukionsa päättäneitä kuin jo eläkkeellä olevia, pelkästään peruskoulua käyneitä ja tohtoriksi väitelleitä, sekä sinkkuja että suurperheellisiä.

Opettajille monimuotokoulutus on tarkoittanut työmäärän lisääntymistä ja opetustekniikan monipuolistamista. 

– Täytyy löytää tapa seurata ryhmää, vaikkei se istukaan luokassa. Kaikki pitää suunnitella uudelleen. Se vaatii kärsivällisyyttä, joustavuutta ja kykyä oppia uutta, Cukurs sanoi.

Edelläkävijä. Monimuotokoulutus aloitettiin Suomen teologisessa opistossa heti, kun sitä säätävä laki astui voimaan vuonna 2008. Silti se etsii jatkuvasti muotoaan.

– Esimerkiksi keskustelualueet on koettu onnistuneiksi. Opiskelijoiden samanaikaista osallistumista vaativat keskustelut taas eivät toimi suuressa ryhmässä, Cukurs kertoi.

Hän uskoo monimuotoisuuden lisääntyvän koko ajan – myös lähiopetuksessa. Santalassa Moodlea on alettu käyttää niin ikään opiston sisäisenä verkkona, jota opettajat voivat halutessaan käyttää myös lähiopetuksessa.

– Ainakin johdantotyyppiset kurssit sopivat monimuotokoulutukseen yleensä hyvin.

Monimuotokoulutuksena ehtii vuoden aikana tehdä noin kolmanneksen siitä opintopistemäärästä, jotka ehtisi tehdä lähiopetuksessa.

PS. Reija Nieminen on nykyjään opiskelemassa täysaikaisesti Teologisessa seminaarissa ensimmäisen vuosikurssin opiskelijana. 

Teksti Hanna Koivisto

Julkaistu Ota opiksi -lehden 2015-2016 -julkaisussa.