Onko Raamattu enää ajankohtainen nyky-Suomessa?

9.5.2013


Simo Lintinen

Otsikon kysymys on mielenkiintoinen, todellinen ja ajankohtainenkin.

Tällainen kysymys ilmaisee kysyjän itsestään selvän olettamuksen, että ”nyky-Suomi” olisi jotain aivan muuta kuin Suomi vaikkapa 50 vuotta sitten. Samalla se jo ennakoi vastausta: nykyihmiselle ei enää käy se, mikä jokin aika sitten kävi.

Näin ajatellen pidetään itsestään selvänä, että on tapahtunut jotakin ratkaisevaa.  Jokin on muuttanut suomalaisen ihmisen niin, että se, mikä taannoin oli kallis aarre, on nyt arvotonta ja merkityksetöntä.

Toisaalta on mielenkiintoista ajatella, että nyky-Suomessa uskotaan ihmiskunnan olevan miljoonia vuosia vanha, mutta otsikon luonteisissa asioissa näyttää olevan vallalla lähes pidäkkeetön ja nopea kehitysoptimismi.

Myyntimenestys

Ennen kuin yritän vastata otsikon kysymykseen, annan kritiikkiä kysymyksen oikeutukseen ja mielekkyyteen.

Miten niin ”enää nyky-Suomessa”? Jos Raamatulla on ollut merkitystä ihmiskunnalle ja yksilöille yleensä, on sillä merkitystä myös nyt ja täällä — siis nyky-Suomessa.

Tosiasioiden valossa näyttää ilmeiseltä, että tässä kolmannen vuosituhannen alussa Raamatulla on edelleenkin erittäin suuri merkitys ihmisille.

Raamattu on pysyvästi kirja, jota myydään eniten maailmassa. Eikä vain myydä, vaan sen sanomaa tutkitaan ja sen mukaan ollaan valmiita elämään. Koetaan, että Raamatulla on suuri merkitys niin yksilöiden elämään kuin kokonaisiin kulttuureihin.

Maailmassa myydään vuosittain yli 40 miljoonaa Raamattua. Useimmissa suomalaisissa kodeissa on Raamattu tai jopa Raamattuja. Raamattu on huippusuosittu kirja. 

Toisaalta Raamattu ja sen suosio myös ärsyttää. Kotimaiset vapaa-ajattelijat — siis ne, jotka ovat julistautuneet kaiken uskonnon vastustajiksi —tekivät taannoin tempauksen, jossa Raamatun luovuttaja sai vastineeksi pornolehden.

On kuin olisi ampunut norsua hernepyssyllä. Taisi olla pornolehtien menekki melko laiha Raamatun jatkuvaan suosioon verrattuna.

Vanhentunut?

Mistä kumpuaa ajatus, että Raamattu olisi vanhentunut muutamassa vuosikymmenessä? Mielipide näyttää valtaavan alaa ainakin mediassa.

Taitaa olla niin, että sotien jälkeen alkoi kasvaa rohkeus julkiseen raamattukritiikkiin ja sittemmin itse Jumalan uhmaamiseen. Rohkeutta ovat lietsoneet sekä tieteen kaikkitietävyyteen vannovat henkilöt että niin sanotut raamattuasiantuntijat.

Perinteinen ajatus siitä, että Raamattu ja Jumala ovat läheisesti sidoksissa toisiinsa hylätään. Ajatusta persoonallisesta Jumalasta ja hänen kyvystään puhua pidetään lähtökohtaisesti mahdottomana.

Uskon horjuessa Jumalan todellisuuteen horjuu myös ajatus siitä, että Jumala on toiminut historiassa.

Raamattu puolestaan pitää lähtökohtana sen, että Jumala on, ja että Hän on toiminut ihmiskunnan historiassa ja saattanut tahtonsa tiettäväksi.

Elämää tuottava

Oikeastaan Raamattua ja sen merkityksellisyyttä ei tarvitsisi lainkaan puolustaa. Se puolustaa itse itseään.

Raamattu ei ole ainoastaan kirja kirjojen joukossa. Raamattua sanotaan Jumalan sanaksi, mitä se onkin. Jumala on tehnyt tahtonsa tiettäväksi sen kautta. Hän itse toimii sanassa, sanan kanssa ja sanan kautta, kuten reformaation teologit asian ilmaisivat.

Raamattu itse tuo esille ajatuksen, että se vaikuttaa niihin, jotka lukevat sitä avoimin mielin. Se on elävä ja elämää tuottava (Hepr. 4:12). Se on sitä, koska sen sisältö, sanoma, on Jumalan itsensä vaikuttama (2.Tim. 3:16).

Se, että sitä tulee lukea avoimesti ja rehellisesti, liittyy siihen, että Jumala itse puhuu sen kautta. Pyhä Henki valaisee sen todellista merkitystä lukijalleen (1. Piet. 1:21–22).

Jumala ei asetu saivartelijoiden keskustelukumppaniksi, mutta jokainen totuuden etsijä löytää sen Jumalan sanasta, Raamatusta. Raamattu on monella tapaa hyödyllinen, mutta erityisesti se ohjaa ihmisen suhteeseen Luojansa kanssa.

Raamatun keskeinen sanoma on se, miten ihminen voi pelastua. Raamatun keskeinen henkilö on Jeesus, jonka nimi merkitsee juuri pelastajaa. 

Ymmärrettävä

Miksi Raamattu on niin keskeinen? Miksi se on ollut tärkeä itselleni ja laajoille joukoille jopa maallistuneessa Suomessa? Millaisia ominaislaatuja Raamatusta tulee mieleen, jotka voisivat selittää sen menestystä, merkitystä ja soveltuvuutta elämään? 

Se, että Raamattu on läpeensä Jumalan sanaa, saattaa johtaa ajatukseen, että teksti on niin korkealentoista, ettei sillä ole käytännöllistä merkitystä. Asia on juuri päinvastoin! Jumala on ilmoittanut tahtonsa arkisissa ja rosoisissa ihmisten tilanteissa. Se tekee Raamatusta ymmärrettävän. Sen kertomukset vastaavat todellista elämää. Se on elämän kirja.

Raamatun kertomukset elämästä tuovat esille inhimillisen elämän kaiken raadollisuuden, mutta samalla Jumalan mahdollisuudet tämän raadollisuuden keskellä.

Raamatun sanoma ei mielistele ihmistä. Se ei kerro ylistäviä kertomuksia edes sen päähenkilöistä, kuten Mooseksesta, Daavidista tai vaikka Pietarista, vaan kuvaa myös heidän puutteensa pelottavankin realistisesti.

Se ei pehmentele heidän vastuutaan elämästä ja alenna rimaa, vaikka he ovat olleet merkittäviä vaikuttajia. Raamattu on lahjomaton. Sen standardi on sama kaikille. Se puhuu ja kuvaa synnin synniksi ja tuo näkyviin parannuksen välttämättömyyden kenelle tahansa — niin kuninkaille kuin kansan heikoimmillekin.

Rohkaiseva

Samalla Raamattu osoittaa tien Jumalan armon kokemiseen niin Vanhan kuin Uudenkin testamentin lehdillä.

Ihailen Raamatun rehellisyyttä ja sitä, että se on alusta alkaen kieltäytynyt hehkuttamasta ja tekemästä ihmisistä legendaarisia hahmoja jo eläessään, kuten monet hengelliset kirjat tekevät jo pienistäkin ansioista.

Hieno piirre on, että Raamattu ei ole inhorealistinen tai toivoton ihmisten heikkouden ja syntisyyden edessä. Raamattu on kaiken keskellä rohkaiseva ja Jumalan mahdollisuuksiin luottava myös rikkovan ihmisen elämässä.

Vertaansa vailla

Toinen mieltäni puhutteleva Raamatun piirre, jonka uskon olevan sen suosion takana, on sen sanoman välttämättömyydessä. Ainoastaan sieltä löytyy elämän tie. Ihmisen perimmäisten kysymysten edessä ei löydy montaa opusta, josta löytäisi elämää ja iankaikkisuutta selittävää sanomaa, tai jonka äärellä ihmisen mieli todellisesti tyyntyy. Ihminen löytää sisimpäänsä rauhan, joka kestää sekä elämässä että kuolemassa.

Synnyttävä ja ylläpitävä

Onko Raamattu enää ajankohtainen nyky-Suomessa? Vastaus on valitettavasti kyllä ja ei.

Sen perusteella, mikä Raamattu on ja mitä se on vaikuttanut historian kuluessa, toivoisin, että yhä useampi ottaisi avoimin mielin tämän suuren klassikon käteensä ja kokisi, että Raamattu on äärimmäisen ajankohtainen.

Raamatun ikä ei muodosta mitään ongelmaa, jos ymmärtää, että sanoman takana on ikuinen Jumala.

Raamatun sanoma satuttaa ja toisinaan lääkitsee. Joskus se tuomitsee, joskus se rohkaisee. Kuitenkin se synnyttää ja ylläpitää sitä elämää, jonka Jumala on luonut. Raamattu ohjaa Luojan yhteyteen.

Simo Lintinen

Kirjoittaja on Suomen teologisen opiston rehtori.